Home / Dienstverlening / Functieonderzoek en functiewaardering

Functieonderzoek en functiewaardering

In elke organisatie worden werkzaamheden uitgevoerd die verschillend van aard en inhoud zijn. Om beloningsverschillen tussen de verschillende functies goed te kunnen onderbouwen, is het nodig om een rangorde van functies naar niveau of zwaarte op te stellen. Functieonderzoek en functiewaardering liggen in elkaars verlengde.
• Functieonderzoek is het onderzoeken, analyseren en beschrijven van processen en het indelen van werkzaamheden in functies, taken en rollen.
• Functiewaardering is het wegen van functies en het indelen van functies in een rangordening. Deze rangordening vormt in de praktijk de indeling in salarisgroepen.

Logo AWVN ORBAOver ORBA
Het door AWVN ontwikkelde functiewaarderingssysteem ORBA is een algemeen en door werkgevers en vakorganisaties erkend, valide en betrouwbaar systeem voor functierangordening. Het is de meest toegepaste functiewaarderings- en indelingsmethode in Nederland: van zo’n 1,4 miljoen werknemers is de functie volgens ORBA gewaardeerd. Lees meer over de ORBA-methode.

De consistentie is gewaarborgd door het gebruik van zogenoemde normfuncties. Deze normfuncties worden voortdurend getoetst en geactualiseerd aan maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen ondernemingen. Met de normfuncties is de verankering van de zwaartebepaling van alle daaraan te relateren functies gegarandeerd.

Waarom AWVN?
Waarom AWVN?