Fiscaal recht internationaal

Bij tijdelijke tewerkstelling in het buitenland ontstaat doorgaans belastingplicht in het buitenland. Tegelijkertijd zal in veel gevallen de belastingplicht in het land van waaruit de werknemer is uitgezonden blijven bestaan, zodat er een dubbele belastingplicht ontstaat. Het is van belang om vast te stellen in welk land de afdracht van de loon- en inkomstenbelasting plaats moet vinden. Daarvoor is het noodzakelijk inzicht te hebben in de internationale regelgeving op dit gebied, alsmede in een aantal heffingsbeginselen en de daarmee verband houdende dubbele belastingplicht.

AWVN brengt de fiscale verplichtingen in beeld bij in- en uitzending. Ook adviseren de AWVN-experts over hoe werkgevers inleenaansprakelijkheid kunnen voorkomen wanneer zij met buitenlandse uitleners/aannemers werken. Daarnaast assisteert AWVN werkgevers bij het aanvragen van de 30%-regeling.
Voorkom onnodige dubbele belastingheffing. En maak optimaal gebruik van de beschikbare fiscale faciliteiten. De AWVN-experts weten hoe.

0 reacties