Cao’s en avr’s

Heidi van Haastert, branchedirecteur BGNU, over de dienstverlening van AWVN:
“De BGNU heeft een goede cao afgesloten. Die wilden we graag algemeen verbindend verklaard zien. Hier hebben deskundigen van AWVN ons prima bij geholpen. Zij hebben een grondig vooronderzoek gedaan naar representativiteit en ons ondersteund bij de avv-aanvraag bij de Inspectie SZW.”

Het proces van arbeidsvoorwaardenvorming kent, onafhankelijk van de vraag of dat moet uitmonden in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of een arbeidsvoorwaardenregeling (avr), veel en heel verschillende facetten. Het gaat om de koppeling van de arbeidsvoorwaarden met de bedrijfsdoelstellingen en de (relevante) markt. U heeft te maken de eisen en wensen van het management, en eventueel met die van de moederorganisatie. U onderhandelt en overlegt met de vakbonden (cao’s) of de ondernemingsraad (avr). Hoe gaat u daarmee om? Hoe houdt u uw arbeidsvoorwaarden concurrerend? Op welke manier kunt u goed voorbereid het proces ingaan? Hoe kunt u tijd besparen?

Adviseren en onderhandelen over cao’s en avrs is een van de kernactiviteiten van AWVN sinds de oprichting in 1919. AWVN is tegenwoordig betrokken bij de totstandkoming van meer dan de helft van de Nederlandse cao’s en avrs.

Logo AWVN-dataportaal
Er is een schat aan data voor werkgevers beschikbaar in het AWVN-dataportaal. Dit dataportaal bevat dashboards met inzichten over HR-thema’s als cao en arbeidsvoorwaarden, belonen, pensioen, mobiliteit en verzuim. AWVN-leden met een eigen cao hebben op het dataportaal toegang tot een eigen cao-dashboard op maat.

 

 • Klantvragen over cao's en avrs en dienstverlening AWVN

  U kunt de arbeidsvoorwaardenadviseurs van AWVN inschakelen om
  • gedurende het hele onderhandelingstraject met u mee te denken – door van begin tot eind als uw sparringpartner te fungeren
  • u te voorzien van alle informatie die nodig is voor uw specifieke situatie
  • meningen van medewerkers en management over de cao/avr vroegtijdig te inventariseren
  • de belangen van de verschillende betrokkenen in kaart te brengen
  • met u en uw team de onderhandelingen gedegen voor te bereiden, eventueel met onze eigen onderhandelingstraining (meer informatie over onderhandelen)
  • met of namens u over de cao/avr te onderhandelen
  • het onderhandelingsproces te structureren en begeleiden
  • u te begeleiden bij de communicatie over het cao/avr-proces
  • de uitwerking en vormgeving van diverse onderdelen van de nieuwe cao/avr te verzorgen
  • te participeren in werkgroepen die uit het cao/avr-overleg voortkomen.

  Daarnaast kunnen de AWVN-arbeidsvoorwaardenadviseurs ervoor zorgen
  • dat duidelijk wordt welke arbeidsvoorwaarden uit uw totale pakket uw medewerkers belangrijk vinden en welke minder belangrijk vinden (employee experience)
  • dat uw arbeidsvoorwaarden (globaal of nauwkeurig) vergeleken worden met soortgelijke organisaties in de branche, de regio of geheel Nederland (meer informatie over arbeidsvoorwaardenvergelijkingen)
  • dat de (beoogde) veranderingen in het arbeidsvoorwaardenpakket worden doorgerekend op directe en toekomstige effecten (meer informatie over doorrekenen arbeidsvoorwaardenpakketten)
  • dat uw arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) up-to-date is, in lijn met de wet- en regelgeving (arbeidsvoorwaardenregeling-APK)
  • dat uw avr/cao op een eigentijdse en voor alle medewerkers toegankelijke manier vorm krijgt, bijvoorbeeld door tekst, vorm en inhoud te moderniseren en er bijvoorbeeld een cao-app van te maken.

0 reacties