Home / Dienstverlening / Cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen

Cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen

Het proces van arbeidsvoorwaardenvorming kent, onafhankelijk van de vraag of dat moet uitmonden in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of een arbeidsvoorwaardenregeling (avr), veel en heel verschillende facetten. Het gaat om de koppeling van de arbeidsvoorwaarden met de bedrijfsdoelstellingen en de (relevante) markt. U heeft te maken de eisen en wensen van het management, en eventueel met die van de moederorganisatie. U onderhandelt en overlegt met de vakbonden (cao’s) of de ondernemingsraad (avr). Hoe gaat u daarmee om? Hoe houdt u uw arbeidsvoorwaarden concurrerend? Op welke manier kunt u goed voorbereid het proces ingaan? Hoe kunt u tijd besparen?

Adviseren en onderhandelen over cao’s en avrs is een van de kernactiviteiten van AWVN sinds de oprichting in 1919. AWVN is tegenwoordig betrokken bij de totstandkoming van meer dan de helft van de Nederlandse cao’s en avrs.

 • Klantvragen over cao's en avrs en dienstverlening AWVN

  U kunt de arbeidsvoorwaardenadviseurs van AWVN inschakelen om
  • gedurende het hele onderhandelingstraject met u mee te denken – door van begin tot eind als uw sparringpartner te fungeren
  • u te voorzien van alle informatie die nodig is voor uw specifieke situatie
  • meningen van medewerkers en management over de cao/avr vroegtijdig te inventariseren
  • de belangen van de verschillende betrokkenen in kaart te brengen
  • met u en uw team de onderhandelingen gedegen voor te bereiden, eventueel met onze eigen onderhandelingstraining (meer informatie over onderhandelen)
  • met of namens u over de cao/avr te onderhandelen
  • het onderhandelingsproces te structureren en begeleiden
  • u te begeleiden bij de communicatie over het cao/avr-proces
  • de uitwerking en vormgeving van diverse onderdelen van de nieuwe cao/avr te verzorgen
  • te participeren in werkgroepen die uit het cao/avr-overleg voortkomen.

  Daarnaast kunnen de AWVN-arbeidsvoorwaardenadviseurs ervoor zorgen
  • dat uw arbeidsvoorwaarden (globaal of nauwkeurig) vergeleken worden met soortgelijke organisaties in de branche, de regio of geheel Nederland (meer informatie over arbeidsvoorwaardenvergelijkingen)
  • dat de (beoogde) veranderingen in het arbeidsvoorwaardenpakket worden doorgerekend op directe en toekomstige effecten (meer informatie over doorrekenen arbeidsvoorwaardenpakketten)
  • dat uw avr/cao op een eigentijdse en voor alle medewerkers toegankelijke manier vorm krijgt, bijvoorbeeld door er een cao-app van te maken.

Waarom AWVN?
Waarom AWVN?
 • Medewerkers onderbrengen bij een van de eigen cao’s

  Cargill heeft in Nederland drie eigen cao’s. Een deel van de medewerkers viel echter nog onder twee zogenoemde ‘volg-cao’s’. We wilden hen graag onderbrengen bij een van onze eigen cao’s.

  Samen met arbeidsvoorwaardenadviseur Pieter Verkuilen en verschillende beloningsexperts van AWVN hebben we onderzocht hoe dit zo goed mogelijk naar ieders tevredenheid te realiseren zou zijn. We hebben verschillende scenario’s onderzocht. Dat leverde ons gedegen inzicht op in de gevolgen van de verschillende keuzes.

  We zijn tevreden met het resultaat: we zijn af van de ‘volg-cao’s’, de medewerkers zijn deskundig en objectief ingedeeld in ons functiewaarderingssysteem en iedereen valt nu onder één van onze eigen cao’s.

 • Niet elke dag ondernemings-cao omzetten naar arbeidsvoorwaardenregeling

  Nella Rijndorp, Manager HR bij Fujifilm Imaging Products & Solutions B.V.: “Zo’n project doe je niet elke dag, maar met advies en ondersteuning van AWVN hebben we bij Fujifilm de ondernemings-cao op een goede manier kunnen omzetten naar een arbeidsvoorwaardenregeling.

  Al in de voorbereidende fase hadden we veel contact met onze OR en zijn adviseur en hebben we de medewerkers meegenomen in dit proces. De directie had ook veel aandacht en begrip voor pijnpunten bij de medewerkers en heeft hierop prima geanticipeerd.

  AWVN-arbeidsvoorwaardenadviseur Gerwin van der Lei heeft ons veel inspiratie gegeven en dit proces deskundig begeleid. Na een juridische check op de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling door AWVN-advocaat Astrid Zuidinga hebben Gerwin en Astrid samen op een heldere manier voorlichting gegeven aan al onze medewerkers, met als doel het draagvlak voor de verandering verder te vergroten.

  Dit alles heeft erin geresulteerd dat we samen met AWVN een fantastisch traject hebben doorlopen met een zeer mooie uitkomst. Veruit de meeste medewerkers hebben getekend voor het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket. Ook hebben deze presentaties en de uitleg over de rol van de OR ertoe geleid, dat alle vacatures in de OR vervuld zijn. Dat biedt een solide basis voor de dialoog met onze medewerkers.”

 • Op de juiste momenten tegengas

  Ingrid van Haarlem, manager P&O bij Vendor B.V.: “Ik heb de betrokkenheid vanuit AWVN in het vernieuwen van onze cao als zeer prettig ervaren. Met Gerwin van der Lei hadden we een goede adviseur en sparringpartner bij onze overwegingen tijdens de cao-onderhandelingen. Op de juiste momenten gaf hij op een heel prettige manier tegengas. En AWVN-advocaat Astrid Zuidinga heeft de juridische check snel en accuraat uitgevoerd en haar bevindingen helder teruggekoppeld. Het resultaat is een kloppende en goed leesbare cao, waarover partijen tevreden zijn. Daar zijn we blij mee.”

 • Grondig vooronderzoek naar representativiteit en deskundige hulp bij avv-aanvraag

  Heidi van Haastert, branchedirecteur BGNU: “De BGNU heeft een goede cao afgesloten. Die wilden we dus ook graag algemeen verbindend verklaard zien. Hier hebben Jenny van Poortvliet en andere deskundigen van AWVN ons prima bij geholpen. Zij hebben een grondig vooronderzoek gedaan naar representativiteit en ons ondersteund bij de avv-aanvraag bij de Inspectie SZW. We zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening.”