Beloning van afwijkende werktijden

Arbeid tijdens kantooruren wordt in het algemeen als ‘normale’ werktijd beschouwd. Werken buiten dit dagvenster wordt in veel bedrijven en sectoren als bezwaarlijk gekwalificeerd. Voor het werken op afwijkende werktijden vindt beloning/compensatie plaats in de vorm van vrije tijd en/of extra geld. Vaak gebeurt dit specifiek voor bepaalde roosters. Een vijfploegendienst krijgt bijvoorbeeld 28% toeslag, voor andere roosters geldt weer een andere compensatie. Het is echter aan te bevelen om de beloning niet per geval te regelen, maar om daarvoor een systeem in de cao op te nemen op grond waarvan voor elk type rooster een reële vergoeding is te bepalen.

 • Klantvragen en dienstverlening AWVN

  Leden benaderen AWVN met vragen als:
  • wat zijn afwijkende werktijden – zeker nu we bij het roosteren al zo veel mogelijk rekening houden met de privéwensen van werknemers?
  • wat is een reële vergoeding voor werk op als bezwaarlijk ervaren uren?
  • hoe kunnen we de beloning van afwijkende werktijden op een eerlijke en transparante manier vormgeven?

  AWVN ontwikkelt op maat gesneden instrumenten voor het belonen van werk op afwijkende tijden. In beginsel gaat AWVN hierbij uit van een gewogen beloning in geld en tijd. In de praktijk blijkt het meest praktische en transparante systeem een klokurenmatrix. In zo’n matrix krijgt ieder uur van de week een bepaald gewicht; de klokurenmatrix levert aldus een overzicht op van bezwaarlijke en minder bezwaarlijke tijdstippen om te werken. De mate waarin medewerkers op als bezwaarlijk ervaren uren werken, bepaalt aldus de hoogte van hun compensatie.

0 reacties