Home / Dienstverlening / Arbeidsverhoudingen

Arbeidsverhoudingen

De kwaliteit en intensiteit van de dialoog in alle geledingen van de organisatie is cruciaal voor een succesvol HR-beleid. De wendbaarheid, weerbaarheid en productiviteit van de organisatie is op zijn best als de onderlinge relaties tussen directie, management, medewerkers, OR én vakbonden constructief zijn. Als de ruggengraat op orde is dan wordt er met plezier gewerkt en krijgt de productiviteit vleugels. Een constructief bedrijfsklimaat is een bron van rendement – voor interne én externe stakeholders.

AWVN adviseert werkgevers over constructieve arbeidsverhoudingen. Het uitgangspunt daarbij is dat alle stakeholders betrokken worden én/of zich betrokken voelen bij de strategie van de organisatie, het HR-beleid en de ontwikkeling van de organisatie, de medewerkers en de arbeidsvoorwaarden.

Iedere AWVN-adviseur – ongeacht zijn of haar expertise – adviseert vanuit het perspectief dat constructieve arbeidsverhoudingen cruciaal zijn voor het succesvol implementeren van HR-beleid.

 • Klantvragen over arbeidsverhoudingen

  U kunt de arbeidsverhoudingenadviseurs van AWVN inschakelen voor
  • een grondige analyse van de huidige arbeidsverhoudingen in uw organisatie
  • een voorstel om de arbeidsverhoudingen te verbeteren en moderniseren
  • een advies over het creëren van draagvlak voor nieuw HR-beleid om de implementatie ervan te stimuleren
  • een bewustwording- en vaardigheidstraining voor managers over effectief communiceren
  • procesbegeleiding bij participatieve verandertrajecten; van kleine focusgroepen tot dialoogconferenties
  • advies over of begeleiding bij het verbeteren van het overleg met de OR of vakbonden
  • het trainen en coachen van teams en afdelingen bij de samenwerking onderling en met anderen
  • trainingen voor en begeleiding van onderhandeldelegaties (meer informatie)
  • het simuleren van aankomende onderhandelingen: strategisch voorbereiden van complexe processen met Strato (meer informatie)

  AWVN beschikt over diverse instrumenten om de betrokkenheid, tevredenheid en/of meningen van werknemers te onderzoeken (meer informatie over medewerkersenquête, meer informatie over de thermometer arbeidsverhoudingen).

AWVN-visie op organiseren
AWVN-visie op organiseren