Arbeidstijdenwet en dienstroosters

De Arbeidstijdenwet (ATW) is een complex geheel van normen waaraan in beginsel iedereen zich moet houden. Kennis van die regelgeving vergroot het inzicht in de mogelijkheden van dienstroosters.
De ATW heeft twee doelen. De wet moet de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemer waarborgen en moet het werknemers bovendien eenvoudiger maken om arbeid en zorgtaken (en andere verantwoordelijkheden buiten de betaalde arbeid) met elkaar te kunnen combineren. Om deze doelen te bereiken stelt de ATW onder andere grenzen aan de maximumarbeidstijd en geeft normen voor minimumrusttijden. Ook zijn er in de ATW regels te vinden over het werken op bepaalde tijdstippen (zoals op zondag of in de nacht) en over het werken onder bepaalde condities, zoals consignatie.

 • Klantvragen en dienstverlening AWVN

  Vragen waarmee bedrijven AWVN benaderen, zijn bijvoorbeeld:
  • zijn onze huidige dienstroosters in overeenstemming met de ATW?
  • zijn van de wet afwijkende afspraken over werktijden in de cao mogelijk?
  • kan ik de flexibiliteit van de organisatie vergroten zonder daarbij arbeidstijdwettelijke regels te overtreden?
  • zijn onze plannen voor nieuwe roosters wel in lijn met de ATW?

  De adviseurs arbeidstijdmanagement van AWVN kennen alle aspecten van de Arbeidstijdenwet en zijn in staat om elk dienstrooster te controleren op correcte toepassing van de regelgeving. Aanbevelingen en suggesties om het rooster in overeenstemming te krijgen met de regelgeving, horen hier vanzelfsprekend bij.

0 reacties