Delegatietraining

Om werkgeversdelegaties optimaal voor te bereiden op aankomende cao-onderhandelingen verzorgt AWVN delegatietrainingen op maat. Een delegatietraining draagt bij aan het vergroten van de kansen op succesvolle onderhandelingen.

Tijdens deze interactieve delegatietraining – die veelal één hele dag in beslag neemt – gaat de complete onderhandeldelegatie in op de volgende onderwerpen:
visie: wat wil de werkgever op langere termijn bereiken? wat zijn actuele issues? hoe kunnen deze verbonden worden?
onderhandelstrategie: wat is de strategie? welke onderhandelconcept wordt gehanteerd?
krachtenveld: hoe ziet het krachtenveld eruit? wat zijn de belangen van de verschillende stakeholders?
mandaat: wat is het mandaat van de delegatie?
communicatie: op welke wijze wordt communicatie met de ruggengraat vormgegeven?
delegatiesamenstelling: wat is de ideale rol- en taakverdeling in de delegatie?

Veelal wordt er ook via rollenspelen daadwerkelijk geoefend met de onderhandelen.

0 reacties