Home / Vraag van de week

Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnEen werknemer functioneert niet naar behoren: kan ik de arbeidsovereenkomst beëindigen?

Het zou hier dan gaan om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de zogenaamde d-grond: disfunctioneren. Dit is een van de redelijke gronden voor ontbinding zoals opgenomen in de wet (art. 7:669 lid 3 BW). Als werkgever kun je een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. Wijst de kantonrechter de ontbinding toe, dan eindigt de arbeidsovereenkomst op het door hem aangewezen tijdstip. Maar sinds de invoering van de Wwz in het ontslagrecht, wijst de rechter liefst 72 procent van de ontbindingsverzoeken die op de d-grond worden ingediend af.

Uit de rechtspraak blijkt dat een werkgever veel moet doen om verandering te brengen in het functioneren van de medewerker. Hij moet de werknemer hierbij zo objectief mogelijk beoordelen en hem tijdig in kennis stellen van de ontevredenheid over de wijze waarop de functie wordt ingevuld.
Daarbij moet je als werkgever de werknemer voldoende gelegenheid geven om het functioneren te verbeteren, zowel in tijd als ondersteuning. Rechters geven duidelijk aan dat het goed in gesprek zijn en blijven over het (dis)functioneren van groot belang is, en dat daar duidelijke afspraken over moeten worden gemaakt. Is het disfunctioneren wellicht te wijten aan een gebrek aan scholing of zijn de arbeidsomstandigheden onvoldoende, dan wordt er van de werkgever verwacht om hierin als eerste verandering te brengen op grond van art 7:669 lid 3 sub d BW.

De AWVN-masterclass Dossiermanagement en gesprekstechnieken op 29 oktober helpt leidinggevenden en HR-managers onder meer bij het voeren van gesprekken met werknemers over hun functioneren  en het adequaat vastleggen van deze gesprekken – met behoud van de werkrelatie.

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch stelde op 12 oktober 2017 dat het onbegrijpelijk is dat een werkgever die zeer ontevreden is over het functioneren, de houding en het gedrag van een werknemer, hierover niets had vastgelegd. Het hof verwacht van een zorgvuldige werkgever dat die een goed dossier heeft opgebouwd én gerichte waarschuwingen aan de werknemer heeft gegeven.

Het is dus zaak om aan goed dossiermanagement te doen, wat voor een groot deel bestaat uit het voeren van constructieve gesprekken die ook worden vastgelegd. Als daar dan geen verbetering uit voortvloeit, kan eventueel met een beroep op de d-grond een ontbindingsverzoek worden gedaan, natuurlijk alleen als partijen er samen niet uit komen.