Home / Vraag van de week

Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnHet coronavirus: hoe om te gaan met de privacy van de werknemer?

De situatie omtrent het coronavirus is in eerste instantie een overheidsverantwoordelijkheid. Vandaar dat de privacyregels die normaal gelden voor de werkgever gewoon van toepassing zijn. De specifieke uitzonderingen die de (U)AVG biedt, zijn niet beschikbaar voor werkgevers.

Preventief optreden
Het is als werkgever niet toegestaan om preventieve handelingen zoals het opnemen van de temperatuur of een koortsscan bij werknemers uit te voeren. Ook niet wanneer er een vermoeden bestaat dat de werknemer besmet is. Het onderscheid tussen een gewone griep en het coronavirus is namelijk niet te maken door niet-artsen. Het beleid van de GGD geeft aan dat de werknemer bij gezondheidsklachten gerelateerd aan het coronavirus telefonisch contact dient op te nemen met de huisarts. U kunt als werkgever dus wel de suggestie doen om de huisarts te bellen ingeval u vermoedt dat een werknemer besmet is.

Vakantie risicogebied
Als werkgever mag u aan de werknemer vragen naar welk gebied hij of zij met vakantie is geweest en of er sprake is van gezondheidsklachten. De werknemer is daarentegen niet verplicht hierop te antwoorden.

Gezondheidsklachten
Bij ‘verschijnselen van verkoudheid’ is de richtlijn vanuit het RIVM dat de werknemer zich niet hoeft ziek te melden als het mogelijk is thuis te werken. Mocht thuiswerken niet mogelijk zijn of de gezondheidsklachten van de werknemer gerelateerd aan het coronavirus zodanig ernstig, dan dient de werknemer zich ziek te melden. Een ziekmelding van de werknemer mag uiteraard geregistreerd worden, maar niet de (vermoedelijke) oorzaak. Het betreft hier de verwerking van gezondheidsgegevens, die valt onder de categorie “bijzondere gegevens” van de AVG. Verwerking van deze bijzondere gegevens is verboden, tenzij een in de wet genoemde grond of uitzondering. De specifieke uitzonderingen die de (U)AVG biedt, zijn zoals gezegd niet beschikbaar voor werkgevers. Het epidemische karakter van het coronavirus of griep vormt geen reden af te wijken. Het is wel toegestaan om in een algemeen overzicht het aantal (mogelijke) covid-19-besmettingen bij te houden door middel van turven.

Besmetting
Als vaststaat dat een werknemer besmet is, moet deze de toegang tot kantoor worden ontzegd. Dit volgt uit de preventieplicht uit de Arbowet. Als u een algemene mededeling doet aan de andere werknemers over besmettingsgevallen, dient u deze geanonimiseerd vorm te geven zodat niet valt te herleiden om welke werknemer(s) het gaat. Een geconstateerde besmetting bij een werknemer kan daarnaast aanleiding geven specifieke werknemers te waarschuwen, degenen die waarschijnlijk contact hebben gehad met de besmette persoon. Hierbij is het advies de besmette werknemer zelf een opgave te laten doen van contacten tijdens de periode met verschijnselen, en die betrokkenen zelf als werkgever even te waarschuwen zonder de bron te vermelden. Ook is denkbaar die melding met bronvermelding via de Arbodienst te laten doen, aangezien de uitzonderingen in de (U)AVG daar wel van toepassing zijn.