Heidi van Haastert, branchedirecteur BGNU, over de dienstverlening van AWVN

“De BGNU heeft een goede cao afgesloten. Die wilden we graag algemeen verbindend verklaard zien. Hier hebben deskundigen van AWVN ons prima bij geholpen. Zij hebben een grondig vooronderzoek gedaan naar representativiteit en ons ondersteund bij de avv-aanvraag bij de Inspectie SZW.”

Het proces van arbeidsvoorwaardenvorming kent, onafhankelijk van de vraag of dat moet uitmonden in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of een arbeidsvoorwaardenregeling (avr), veel en heel verschillende facetten. Het gaat om de koppeling van de arbeidsvoorwaarden met de bedrijfsdoelstellingen en de (relevante) markt. U heeft te maken de eisen en wensen van het management, en eventueel met die van de moederorganisatie. U onderhandelt en overlegt met de vakbonden (cao’s) of de ondernemingsraad (avr). Hoe gaat u daarmee om? Hoe houdt u uw arbeidsvoorwaarden concurrerend? Op welke manier kunt u goed voorbereid het proces ingaan? Hoe kunt u tijd besparen?

Adviseren en onderhandelen over een cao of een avr is een van de kernactiviteiten van AWVN sinds de oprichting in 1919. AWVN is tegenwoordig betrokken bij de totstandkoming van meer dan de helft van de Nederlandse cao’s en avrs.

 

Logo AWVN-dataportaal
Er is een schat aan data voor werkgevers beschikbaar in het AWVN-dataportaal. Dit dataportaal bevat dashboards met inzichten over HR-thema’s als cao en arbeidsvoorwaarden, belonen, pensioen, mobiliteit en verzuim. AWVN-leden met een eigen cao hebben op het dataportaal toegang tot een eigen cao-dashboard op maat.

Klantvragen over de cao en avr

U kunt de arbeidsvoorwaardenadviseurs van AWVN inschakelen om
• gedurende het hele onderhandelingstraject met u mee te denken – door van begin tot eind als uw sparringpartner te fungeren
• u te voorzien van alle informatie die nodig is voor uw specifieke situatie
• meningen van medewerkers en management over de cao/avr vroegtijdig te inventariseren
• de belangen van de verschillende betrokkenen in kaart te brengen
• met of namens u over de cao/avr te onderhandelen
• met u en uw team de onderhandelingen gedegen voor te bereiden, eventueel met onze eigen onderhandelingstraining
• het onderhandelingsproces te structureren en begeleiden
• u te begeleiden bij de communicatie over het cao/avr-proces
• de uitwerking en vormgeving van diverse onderdelen van de nieuwe cao/avr te verzorgen
• te participeren in werkgroepen die uit het cao/avr-overleg voortkomen.

Daarnaast kunnen de AWVN-arbeidsvoorwaardenadviseurs ervoor zorgen
• dat duidelijk wordt welke arbeidsvoorwaarden uit uw totale pakket uw medewerkers belangrijk vinden en welke minder belangrijk vinden (Preference)
• dat uw arbeidsvoorwaarden (globaal of nauwkeurig) vergeleken worden met soortgelijke organisaties in de branche, de regio of geheel Nederland
• dat de (beoogde) veranderingen in het arbeidsvoorwaardenpakket worden doorgerekend op directe en toekomstige effecten
• dat uw arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) up-to-date is, in lijn met de wet- en regelgeving
• dat uw avr/cao op een eigentijdse en voor alle medewerkers toegankelijke manier vorm krijgt, bijvoorbeeld door tekst, vorm en inhoud te moderniseren en er bijvoorbeeld een cao-app van te maken.

Klanten over ons

Unilever: ‘Bij een modern bedrijf hoort een leesbare cao-tekst’

Unilever wilde de teksten in de cao moderniseren, zodat medewerkers er snel begrijpelijke informatie in terugvinden. AWVN begeleidde het traject.

Avebe nog aantrekkelijker werkgever na benchmark arbeidsvoorwaarden

Klantervaring. De zetmeel- en eiwitproducent schakelde AWVN in voor de overstap naar een meer marktconforme cao, om daarmee het aantrekkelijke werkgeverschap te behouden.

VEBIDAK blij met AWVN als klankbord en dienstverlener

Branchevereniging VEBIDAK over de relatie met AWVN als dienstverlener en klankbord.

Fujifilm: van ondernemings-cao naar arbeidsvoorwaardenregeling

AWVN heeft fotografiebedrijf Fujifilm begeleid bij het omzetten van de ondernemings-cao naar een arbeidsvoorwaardenregeling.

Huntsman: moderniseren cao leidt tot organisatieverandering

De cao moderniseren. Dat traject bij chemiebedrijf Huntsman in Rotterdam leidde tot een organisatieverandering, die wel recht doet aan de gedachte dat iedere werknemer verantwoordelijkheid draagt voor het welslagen van de onderneming.

Cargill: medewerkers onderbrengen bij eigen cao’s

Cargill heeft met hulp van AWVN de Nederlandse medewerkers die nog onder zogenoemde ‘volg-cao’s’ vielen, ondergebracht bij een van de eigen cao’s.

Nord: ‘Plezierig en professioneel advies’

AWVN-klant Nord heeft als relatief klein bedrijf geen eigen HR-medewerker. Om het personeelsbeleid op professionele en effectieve wijze vorm te geven, heeft het bedrijf regelmatig overleg met een vaste AWVN-advocaat, met wie men spreekt over arbeidsrechtelijke kwesties in de meest brede zin.

De Bijenkorf: via co-creatie naar een toekomstbestendige cao

In co-creatie met medewerkers en met behulp van een rekenmodel van AWVN is de cao - naar ieders tevredenheid - vernieuwd en ondersteunt nu de bedrijfsstrategie.

Privé: Constructief cao-overleg binnen schoonmaakbranche

Klantervaring: de cao-onderhandelingen voor de schoonmaakbranche verliepen in het verleden moeizaam. AWVN hielp in 2017 de branche met succes om het overleg constructief te laten verlopen.

Haven Moerdijk: van overheidsbedrijf naar zelfstandige organisatie

Klantervaring: Havenbedrijf Moerdijk. AWVN begeleidde de overgang van ambtenaren-cao naar een eigen arbeidsvoorwaardenregeling.

Buma/Stemra
Eigentijdse HR-strategie en arbeidsvoorwaarden Buma/Stemra

Klantervaring: AWVN begeleidde Buma/Stemra bij het ontwikkelen van de HR-strategie en in lijn daarmee het eigentijds vormgeven van de arbeidsvoorwaarden.

Dura Vermeer: AWVN vertrouwde HR-adviseur

Klantervaring. Dura Vermeer waardeert AWVN als zijn vertrouwde HR-adviseur: de korte lijnen, de kwaliteit van de dienstverlening en de snelheid.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden