Cao-info 2022, nummer 1 – 13 januari

Welkom in 2022, het jaar waarin we geen talent onbenut laten

Op sommige momenten zakt de moed me in mijn schoenen. We zitten weer midden in de coronapandemie en bevinden ons in een verder polariserende samenleving. In het Engels klinkt 2022 als ‘2020 too’ – vrij te vertalen als ‘weer een coronajaar als 2020’.
Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes: de dagen worden weer langer en lichter, een nieuw kabinet is beëdigd (met meer vrouwen dan ooit) en we starten het jaar met de meest brede en sociale arbeidsvoorwaardennota ooit: Geen talent onbenut!

In het Engels zit het nieuwe jaar vol met drie keer two dat klinkt als ‘to’van ‘together’. In het Nederlands zit het jaar vol met tweeën, dat ligt dicht tegen ‘getweeën’ aan, vrij te vertalen als ‘gezamenlijk’. Laten we aan de cao-tafel getweeën optrekken, met oog voor elkaars standpunten. Er gaat dit jaar zoveel op bedrijven en werkenden afkomen, dan kunnen we beter kunnen samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken.
Voor 2022 hebben wij de volgende ambities:
• een gezamenlijke toekomstvisie
• geen talent onbenut laten
• meer aandacht voor de werk-privébalans
• leren en ontwikkelen voor alle werkenden
• werknemers laten delen in succes
• afwijken als het onverhoopt tegenzit.

Deze ambities staan verder toegelicht in de arbeidsvoorwaardennota. Laten we er als cao-partijen gezamenlijk een mooi jaar van maken, en doen wat nodig is om geen talent onbenut te laten.

Laurens Harteveld | L.Harteveld@awvn.nl | @Twitter

Bekijk onze speciale website cao-kijker voor gedetailleerde informatie over de meest recente cao-akkoorden

Verder lezen?

Log in