Cao-info 2021, nummer 9 – 14 mei

Welles, nietes…

De economen-fittie over de vraag of inkomens wel of niet achterblijven bij de economische ontwikkeling, houdt de gemoederen al een paar weken bezig. In sectie vier van deze CAO-info leggen we enkele onderzoeken naast elkaar en vergelijken we de uitkomsten.

Deze macro-economische cijferdiscussie komt het onderhandelingsproces aan de cao-tafel niet ten goede. Aan menig cao-tafel lopen de gemoederen hoog op. Het is misschien beter om deze abstracte discussie te laten voor wat het is, en om concreet te kijken wat de medewerkers en wat het bedrijf of de bedrijfstak nodig hebben, nu en de komende jaren. Het gaat daarbij om de juiste balans tussen zekerheid en aanpassingsvermogen, waarbij alles draait om maatwerk.

Laten we onze aandacht aan de cao-tafel vooral richten op het onderwerp waar we allemaal beter van worden: productiviteit. Als die van bedrijf of sector groeit, is er meer ruimte voor structurele loonstijging. Laten we in de cao afspreken dat als de winsten stijgen, werknemers meeprofiteren van deze winstgroei.

cao-kijker voor gedetailleerde informatie over de meest recente cao-akkoorden

Hoe kunnen cao-partijen de productiviteit verhogen? Het gaat dan vooral om investeren in de medewerker, niet alleen in de vorm van (mee-ademende) cao-lonen, maar ook om investeren in veiligheid, de eigen inzetbaarheid, ontwikkeling en vitaliteit.
Ook afspraken over meer wendbaarheid kunnen helpen, denk bijvoorbeeld aan afspraken over bredere inzetbaarheid. Dat kan betekenen dat werknemers onder bepaalde omstandigheden soms (tijdelijk) wat meer of minder werken, of op een andere locatie. Om dit te laten werken voor iedereen, is investeren in vertrouwen en in goede arbeidsverhoudingen noodzakelijk.

Eén ding is zeker: de productiviteit neemt eerder af dan toe met het voeren van welles-nietesdiscussies op macroniveau of in het bedrijf. Laten we eens kijken wat er gebeurt als we het goede gesprek voeren met elkaar over wat wel kan helpen…

Laurens Harteveld | L.Harteveld@awvn.nl |@Twitter

Verder lezen?

Log in of maak een tijdelijk account aan

0 reacties