Cao-info 2021, nummer 8 – 22 april

cao-kijker voor gedetailleerde informatie over de meest recente cao-akkoorden

Wow, is de arbeidsmarktkrapte alweer bijna terug?

Toen ik de laatste CPB-raming (31 maart) las, vielen mij twee dingen op. Ten eerste natuurlijk het positieve beeld over de economische groei (maar ook het hoge inflatiecijfer: 1,9 procent voor 2021). Daarnaast viel me op dat er iets mafs aan de hand is met de werkloosheid. Sinds het begin van de coronacrisis zijn de economische vooruitzichten verbeterd en gelukkig zijn de grote doembeelden uit zicht gebleven – al blijft de klap en route naar herstel zwaar. De werkloosheidscijfers ontwikkelen zich echter nog veel gunstiger dan de economische groei.

De grafiek hieronder laat dat zien. Tussen elke CPB-raming zit enkele maanden en de werkloosheidsraming werd, vrijwel elke nieuwe raming, flink naar beneden bijgesteld. Kijk even mee. Waar de werkloosheid voor 2020 in maart 2020 nog op 6 procent werd geschat, is dat met tussenstappen in maart 2021 gedaald naar 3,8 procent. En kwam de werkloosheid in 2021 in de eerste coronaraming nog op 8 procent uitkwam, nu denkt het CPB aan 4,4 procent (oplopend tot 4,7 procent in 2022).

Dat betekent overigens nog steeds dat de werkloosheid flink hoger ligt dan in 2019 (dat was toen 3,4 procent). Maar zoals de grafiek hieronder laat zien, is een werkloosheidspercentage van rond de 4,5 nog steeds bijzonder laag. Het werkloosheidspercentage in 2020 ligt nu op hetzelfde niveau als in crisisjaar 2008; op het hoogtepunt van de daaropvolgende recessie (2014) piekte de werkloosheid op 7,4 procent. Vanuit dat perspectief bezien is de werkloosheid, gezien de enorme impact van de coronacrisis, bizar laag.

Het is natuurlijk afwachten hoe de coronacrisis verder verloopt, wat er gebeurt met economie en arbeidsmarkt als de NOW en andere steunmaatregelen worden afgebouwd en bedrijven op eigen benen moeten staan. Wat de cijfers van CBS en CPB in elk geval laten zien is dat de werkloosheid veel minder hoog is dan verwacht. De vacature-indicators van het CBS geven eenzelfde beeld: het aantal vacatures ligt op het niveau van 2017. Er zijn momenteel dubbel zoveel vacatures als tijdens de crisisjaren 2010-2015.

Tijdens het AWVN jaarcongres afgelopen najaar, raadde econoom Mathijs Bouman werkgevers aan om zoveel mogelijk schaars talent binnen te halen. Volgens Bouman bleef structurele schaarste op de arbeidsmarkt op de loer liggen, dus was het volgens hem zaak nu te profiteren van het tijdelijk ruimere aanbod. Hij had het dus goed gezien, al trekt de arbeidsmarkt vermoedelijk sneller aan dan ook hij had verwacht.
Werkgevers moeten zich realiseren dat de werkloosheid relatief laag blijft en dat de arbeidsmarktkrapte dus eerder terug kan zijn dan verwacht. En dat kan op termijn weer gevolgen hebben voor het arbeidsvoorwaardenoverleg, want het lijkt een wetmatigheid dat bij schaarste de loonstijging toeneemt. Of is dat deze keer ook anders, net als met de werkloosheid?

Koen van Schie-Akdag | k.schie@awvn.nl

Verder lezen?

Log in of maak een tijdelijk account aan

0 reacties