Cao-info 2021, nummer 6 – 25 maart

Hoe zit het met de lonen?

Dat de loonstijging dit jaar gering is, kunt u in elke editie van CAO-info lezen. Door de coronacrisis zal dat ook niemand verbazen. Maar het antwoord op de vraag hoe zit het met de lonen gaat verder dan de gemiddelde loonstijging van 1,6% voor 2021 waarover u verderop in deze CAO-info meer vindt. Want maatschappelijk is de loondiscussie springlevend – is dat wel genoeg? Mark Rutte riep eerder al het bedrijfsleven op de lonen te verhogen en ook de verkiezingsprogramma’s staan vol met verhoging van het minimumloon.

cao-kijker voor gedetailleerde informatie over de meest recente cao-akkoorden

Als AWVN volgen we deze discussie niet alleen, maar duiden we die ook. Mijn collega Laurens Harteveld heeft een mooi artikel gepubliceerd in het economenblad ESB waarin hij stelt dat de cao-lonen sinds 1995 gelijk oplopen met arbeidsproductiviteit en dat het dus een mythe is dat cao-lonen zijn achtergebleven. In hetzelfde nummer schrijft FNV-beleidsmedewerker Jacob-Jan Koopmans dat vanuit het perspectief van een langere tijdshorizon de lonen sinds de jaren ’80 (door het loonmatigingsbeleid) juist wel achter zijn gebleven. Daar zijn allerlei verklaringen voor, maar deze artikelen roepen bij mij vooral veel vervolgvragen op.

Want hoe zit het nou met de lonen? Laurens laat duidelijk zien dat de cao-lonen niet achterblijven bij de arbeidsproductiviteit. Maar hoe zit het met de totale beloning van werknemers, als we incidentele lonen en de groei van flexibele arbeid (waar een andere loondynamiek is, omdat werknemers korter bij een werkgever blijven) meenemen? En aan de andere kant: Jacob-Jan Koopmans stelt dat lonen sterk zijn achtergebleven sinds de jaren ’80. Maar betekent een hypothetische forse loonsverhoging als correctie van de toenmalige loonmatiging niet dat de loonstructuur dan te hoog wordt, de concurrentiepositie van het bedrijfsleven verslechtert en de werkloosheid toeneemt? Of is de economische context nu anders dan toen?

Wat mij opvalt bij het lezen van deze stukken, is hoe weinig we eigenlijk weten over de loonvorming in Nederland gegeven de enorme relevantie van het thema. Voor werkgevers is het belangrijk deze discussie te voeren op basis van feiten en analyse. Gelukkig hebben we altijd een hulplijn voorhanden en daardoor een informatievoorsprong. Want als u wilt weten hoe het met de lonen zit – bel Laurens en u krijgt gelijk antwoord!

Koen van Schie-Akdag | k.schie@awvn.nl

Verder lezen?

Log in of maak een tijdelijk account aan

0 reacties