Cao-info 2021, nummer 4 – 25 februari

Neemt de overheid straks ook bij loonsverhogingen het heft in handen?

De coronacrisis is een atypische crisis: de oorzaak is niet economisch. Bij het bestrijden ervan is de traditionele aanpak opzij geschoven en is er vol ingezet op het stutten van bedrijven en werkenden. Op cao-gebied lijkt het speelveld momenteel vrij traditioneel: werkgevers en vakbonden staan scherp tegenover elkaar, in veel sectoren komen partijen er (nog) niet uit, en de eerste grote staking – in de Metalelektro – is ook een feit. Maar schijn bedriegt: onder de oppervlakte zijn er ook aanwijzingen dat er mogelijk een meer fundamentele verschuiving optreedt. Als je de verkiezingsprogramma’s leest, zou het goed kunnen zijn dat de overheid straks een actievere rol gaat spelen op het gebied van de loonvorming.

Het economisch denken van de afgelopen decennia was overzichtelijk: de markt deed het werk en kreeg de ruimte; de overheid trad op als marktmeester. De loonontwikkeling in de marktsector bepaalt op dit moment met vertraging de loonruimte in de (semi-)publieke sectoren. Maar deze systematiek staat steeds nadrukkelijker ter discussie. Zo staan in veel verkiezingsprogramma’s voorstellen om de lonen van leraren, zorgpersoneel, politie en defensie te verhogen – wat betekent dat de oude link met salarissen in de markt deels wordt losgelaten. Wat daarbij wel opvalt is dat deze voorstellen nog weinig concreet zijn.

Het lijkt een wetmatigheid dat de overheid als werkgever de lonen in de markt volgt, maar de coronacrisis leert ons dat ook wetmatigheden kunnen veranderen. Het is dus denkbaar dat na de verkiezingen (een deel van) de lonen in de (semi-)publieke sector omhoog gaan, terwijl een groot deel van de marktsector voorlopig geen of beperkte loongroei kent. Voor werkgevers in marktsectoren roept dit de vraag op of ze daar vervolgens in mee kúnnen en wíllen gaan.

cao-kijker voor gedetailleerde informatie over de meest recente cao-akkoorden

Zoals met alle plannen in de verkiezingsprogramma’s, is het afwachten welke plannen realiteit worden, maar voor cao-onderhandelaars is dit thema zeker iets om in de gaten te houden. Wilt u meer weten over wat werkgevers moeten weten van de verkiezingsprogramma’s? Meld u dan voor het AWVN-webinar op 2 maart en u wordt door collega Anne Megens in een uurtje bijgepraat.

Koen van Schie-Akdag |k.schie@awvn.nl

Verder lezen?

Log in of maak een tijdelijk account aan

0 reacties