Cao-info 2021, nummer 3 – 11 februari

Crisisclausule en bloeitijdbeding

Bedrijven krijgen te maken met een grotere hectiek. Het kabinet heeft begin februari de ingrijpende, maar noodzakelijke, lockdown verlengd tot begin maart. Steeds meer ondernemers zien hun schuldenlast toenemen en proberen met veel kunst- en vliegwerk hun bedrijf overeind te houden. Het is een complexe schaakpartij, waarbij snelle bewegingen op het bord elkaar afwisselen. Hoe andersis het op het andere schaakbord waarop ondernemers moeten spelen: de cao. De hectiek en dynamiek sijpelt nauwelijks de cao-wereld binnen.

Werkgeverskoepels hebben op 1 februari de inzet voor 2021 bekend gemaakt: ‘Schaken op meerdere borden’. In deze nota roepen we bedrijven die geen last van de coronacrisis hebben, op om afspraken te maken over ‘waardevol werkgeven’, zoals eerder beschreven is in de gelijknamige arbeidsvoorwaardennota voor 2020.
Bedrijven die wel last hebben van de coronacrisis, zouden meer ruimte in de cao moeten krijgen om te reageren op crisissituaties en moeten tegelijkertijd ook blijven investeren in medewerkers.

cao-kijker voor gedetailleerde informatie over de meest recente cao-akkoorden

Een zogeheten crisisclausule kan een prima vaccin zijn om de arbeidsmarkt te beschermen tegen het coronavirus. En het kan een oplossing zijn voor de aanhoudende onzekerheid die het cao-overleg vaak gijzelt. Stel dat de coronacrisis voorbij gaat dit jaar, dan willen de meeste werkgevers aantrekkelijk op de arbeidsmarkt blijven en een goede cao-loonstijging in de cao zien staan. Maar stel dat de coronacrisis nog niet voorbij gaat dit jaar, dan kunnen de meeste werkgevers het zich niet permitteren om in de cao hogere loonkosten te hebben staan. Een crisisclausule is de oplossing voor deze patstelling.

Cao-partijen spreken dan een cao-loonstijging af, zodat de lonen van werknemers omhoog kunnen. Tegelijkertijd spreken cao-partijen af onder welke voorwaarden individuele werkgevers en/of bedrijfsonderdelen deze loonstijging niet hoeven uit te keren. Zo’n voorwaarde kan deelname aan de NOW zijn of het behalen van negatieve resultaten. Een tweede invulling van de crisisclausule is om de structurele cao-loonstijging (deels) voorwaardelijk te maken.
In beide gevallen combineren we hoger loon voor werknemers met maatwerk voor werkgevers. Een win-winsituatie. Spiegelbeeldig aan een crisisclausule zorgt een ‘bloeitijdbeding’ voor meer flexibiliteit ten gunste van werknemers: in geval van een hogere bedrijfsresultaten profiteren medewerkers mee in de vorm van een extra resultaatuitkering.

Met een crisisclausule en een bloeitijdbeding in de cao, beweegt de cao beter mee met de economische realiteit – zowel omhoog als omlaag. De dynamiek op de afzetmarkt en arbeidsmarkt komen zo dichter bij elkaar en op die manier kunnen cao-partijen helpen het coronavirus schaakmat te zetten…

Laurens Harteveld | L.Harteveld@awvn.nl | @Twitter

Verder lezen?

Log in of maak een tijdelijk account aan

0 reacties