Cao-info 2021, nummer 24 – 23 december

Eindsprint

Zoals wel vaker aan het einde van het jaar, zie je op verschillende plekken dat nog even een eindsprint wordt ingezet. De belangrijkste dit jaar is toch wel het coalitieakkoord. Na een rommelige formatie – en de langste die we ooit hebben meegemaakt – zijn VVD, D66, CDA en CU vlak voor het einde van het jaar tot een akkoord gekomen.
Ook in cao-land zien we vaak vlak voor de feestdagen eindsprints. Een mooi en aansprekend voorbeeld is het akkoord in de schoonmaak. Een integraal akkoord met afspraken over verzuim, arbeidsmarktkrapte, inzetbaarheid en gezondheid.

We kijken terug op een onstuimig jaar waarin corona – helaas nog steeds – centraal stond. Terwijl we in 2020 nog de nodige terughoudendheid zagen bij sociale partners, kwam er in 2021 een flinke inhaalslag op gang om het achterstallige onderhoud uit 2020 weg te werken. Van de 446 cao’s die in 2021 zijn verlopen, zijn er 308 vernieuwd voor 3,3 miljoen werknemers. Een mooie prestatie!

Uiteraard is er weer genoeg te doen in 2022. Er expireren 354 cao’s voor 2,7 miljoen werknemers. Daarbovenop komt nog het restant uit 2021 (138 cao’s voor 1,0 miljoen werknemers). Het belooft een spannend en interessant jaar te worden. Blijft de inflatie zo hoog? Wat doet corona? Wat is de invloed van de personeelstekorten? En wat gaat de coalitie nu precies doen op het gebied van de arbeidsmarkt? Allemaal onzekere factoren die hun effect gaan hebben op het cao-overleg in 2022.
Mijn wens voor 2022? Een vliegende start van het cao-overleg met een verbreding van de agenda!

Bekijk onze speciale website cao-kijker voor gedetailleerde informatie over de meest recente cao-akkoorden

Wij wensen iedereen heel fijne feestdagen toe.

Mathijs Roodenburg | M.Roodenburg@awvn.nl | linkedin/MathijsRoodenburg

 

Verder lezen?

Log in