Cao-info 2021, nummer 22 – 25 november

Cadeautjes lossen personeelstekorten niet op

Vorige week berichtte de NOS over een uitzendbureau dat vanwege het personeelstekort fietsen en scooters aan nieuwe medewerkers geeft. Dat klinkt als een creatieve manier om de personeelstekorten op te lossen, maar zulke gimmicks lossen de echte arbeidsmarktproblematiek niet op. Een enkel bedrijf kan misschien met een duur cadeau een vacature invullen, maar dit verandert niets aan de tekorten op de arbeidsmarkt in z’n geheel. Daarvoor zijn hele andere oplossingen nodig. Oplossingen zoals meer mensen aan werk helpen, deeltijders meer uren laten werken en de mismatch tussen vraag en aanbod verhelpen.

De noodzaak voor structurele oplossingen blijkt hoog. Het CBS publiceerde vorige week nieuwe kwartaalcijfers waaruit blijkt dat de spanning op de arbeidsmarkt alleen maar verder toeneemt. Inmiddels zijn er 126 vacatures per 100 werklozen. Dus zelfs als er geen sprake zou zijn van een mismatch tussen vraag en aanbod, blijft er een gigantisch tekort over. Zulke krapte is ongekend en vraagt om strategische keuzes van politiek en polder.

Aan de onderhandelingstafel kunnen sociale partners ook bewuste keuzes maken, gericht op het versterken van de arbeidsmarkt in tijden van krapte. Inclusiviteit kan hierbij een grote rol spelen.
Zo is het belangrijk om ruimte te maken voor personen die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Zelfs in tijden van krapte blijkt het voor hen moeilijk werk te vinden. Ook mensen met een migratieachtergrond hebben het helaas nog steeds moeilijk op de arbeidsmarkt. En er zijn nog meer groepen te noemen die, ondanks de krapte, helaas niet worden gezien door sommige werkgevers.

Daarnaast staan wij aan de vooravond van verschillende grote transities, zoals op klimaatgebied. Goed geschoold personeel is steeds lastiger te vinden. Daarom is samenwerking met scholen steeds belangrijker om ook in de toekomst ervoor te zorgen dat er goed geschoold personeel op de arbeidsmarkt komt. Een concrete voorbeeldactie is het vrijmaken van voldoende stageplaatsen voor scholieren om praktijkervaring op te doen. Juist in tijden van krapte en economische groei ligt er voor werkgevers een belangrijke maatschappelijke rol om meer mensen te helpen aan werk.

Mathijs Roodenburg | m.roodenburg@awvn.nl | Linkedin

Bekijk onze speciale website cao-kijker voor gedetailleerde informatie over de meest recente cao-akkoorden

 

 

Verder lezen?

Log in