Cao-info 2021, nummer 21 – 11 november

Groei, maar dan de verkeerde kant op…

De laatste dagen blijft het aantal corona-besmettingen maar stijgen. Dankzij de vaccinaties is het oplopend aantal besmettingen op zich misschien niet zo erg, maar de stijging van het aantal IC-opnames en de maatschappelijke polarisatie doen wel alle alarmbellen rinkelen.

Verder maakte het CBS deze week bekend dat het aantal werknemers dat geen lid is van de vakbond, stijgt. Of eigenlijk was het nieuws juist dat er sprake was van een dalend aantal werknemers dat nog lid is van een vakbond. De één ziet hierin de bevestiging dat de vakbonden steeds minder relevant worden, de ander wijst erop dat er nog steeds veel werknemers lid worden van vakbonden, maar dat het aantal vertrekkende vakbondsleden (i.v.m. pensionering of overlijden) groter is. Zelf moet ik direct denken aan het AWVN-jaarcongres 2018: “Het is denkbaar dat werknemers bij het ondertekenen van hun arbeidscontract een proeflidmaatschap krijgen aangeboden voor de periode van een jaar, van een vakbond naar keuze”. Nog steeds een actuele aanbeveling, wat mij betreft.

Wat ook sterk is gestegen de afgelopen week, is de inflatie: 3,4%. Volgens het CBS gaat het om de sterkste stijging in bijna 20 jaar. Vakbonden grijpen dit cijfer graag aan in de onderbouwing van hun looneis en koopkrachtbehoud. Dat zou ik ook doen als ik vakbond was. Maar het blijft gek, want de afgelopen jaren (sinds 2013) lag de (afgeleide) inflatie gemiddeld rond de 1% – en toen was de lage inflatie geen reden om de cao-loonontwikkeling te matigen. Ook herinner ik me dat in het coronajaar 2020 de economie kromp met 3,8%, maar dat de lonen volgens het CBS met 2,9% stegen en dat de inflatie bleef steken op 1,2%, resulterend in de grootste reële loonstijging in elf jaar tijd. Helaas kreeg dat veel minder media-aandacht.

Ook de 3,4% ligt genuanceerder: het betreft de inflatie in oktober 2021 ten opzichte van een jaar geleden. Daar staan de cijfers van januari tot en met juli (tussen de 1,2% en 1,9%) tegenover. Daarom weten we nu al dat de afgeleide inflatie over heel 2021 niet hoger zal uitkomen dan 2,1%. Dat klinkt toch anders dan 3,4%.

Bekijk onze speciale website cao-kijker voor gedetailleerde informatie over de meest recente cao-akkoorden

Tenslotte is deze week ook weer het aantal dagen gegroeid dat Nederland zonder kabinet zit. De teller staat inmiddels op 239 dagen, afgerond gaat het om 7,5 maand. Ondertussen stijgt de urgentie om een aantal probleemdossiers (zoals hervorming van de arbeidsmarkt, realisatie van de klimaatdoelstellingen en de overspannen woningmarkt) daadkrachtig aan te pakken. Voor één keer ben ik het helemaal met de vakbonden eens: “Het is tijd voor actie, actie, actie!”

Laurens Harteveld L.Harteveld@awvn.nl  | @Twitter

Verder lezen?

Log in

Tags: