Cao-info 2021, nummer 20 – 28 oktober

Klimaattransitie en arbeidsvoorwaarden

Vorige week nam ik deel aan een webinar van de NVA over klimaattransitie en arbeidsverhoudingen. Het staat als een paal boven water dat als gevolg van de klimaattransitie er een verschuiving zal plaatsvinden in vraag en aanbod naar bepaalde beroepen. Zo is er een stijgende vraag naar technici. Zij zijn nodig om Nederland te verduurzamen, bijvoorbeeld voor de installatie van zonnepanelen, laadpalen en het klaarmaken van het energienet. Ondertussen zullen banen in andere sectoren, zoals fossiele brandstoffen, verdwijnen, omdat er steeds minder vraag naar het product zal zijn.

De transitie is een grote uitdaging voor bedrijven. Het zal steeds belangrijker worden om geschoold personeel te vinden, vast te houden – én om die continu op te leiden. De technologische ontwikkelingen gaan namelijk in een rap tempo door. Dit vraagt medewerkers die een leven lang willen blijven leren. Bijscholing en ook omscholing is cruciaal. Daarvoor is het belangrijk dat sociale partners goede afspraken maken over scholing en ontwikkeling en hiervoor middelen reserveren. En het is zeer waardevol om naast het vaste personeel ook het flexibele personeel gebruik te laten maken van opleidingsmogelijkheden. Verder is goede samenwerking met scholen van belang om theorie en praktijk nauw op elkaar te laten aansluiten. Voor werkgevers betekent dit dat zij voldoende stageplaatsen beschikbaar moeten stellen – dat komt de aansluiting van de theorie op de praktijk ten goede.

cao-kijker voor gedetailleerde informatie over de meest recente cao-akkoorden

De klimaattransitie is in volle gang en vraagt het nodige van sociale partners. Maar zij kunnen nú al werken van het ‘vergroenen’ van de cao. Een veelgenoemd voorbeeld in dit verband is de reiskostenvergoeding. Stimuleer reizen met OV, fiets of de benenwagen. Dit kan door een hogere reiskostenvergoeding af te spreken voor deze opties dan voor de auto. Een mooi voorbeeld is de ING cao waarin een MVO-uitkering is opgenomen. Als de bank het goed doet en haar maatschappelijke en duurzaamheidsdoelstellingen haalt, ontvangen alle medewerkers een extra uitkering. Verder is het goed om kritisch te kijken naar het bestaande leaseregelingen. Is die dikke BMW nog echt nodig als we steeds vaker hybride werken?

Mathijs Roodenburg | m.roodenburg@awvn.nl | @Linkedin

Verder lezen?

Log in of maak een tijdelijk account aan

0 reacties