Cao-info 2021, nummer 17: Prinsjesdag – 23 september

Hollen en stilstaan

In deze extra Prinsjesdageditie van de CAO-info Extra staan de kabinetsplannen in hoofdlijnen, het nieuwste macro-economische beeld van 2022 en de vakbondsinzet voor 2022. Wie liever meer gedetailleerde teksten met analyses en commentaren van AWVN-experts wil lezen, kan haar/zijn hart ophalen bij het Prinsjesdaggedeelte van de AWVN-website.

Veel nieuws is er van kabinetszijde niet te vermelden. VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen vat het nieuwe beleid voor 2022 goed samen: “Voor een demissionair kabinet kun je de Miljoenennota best beleidsrijk noemen, maar voor de grote vraagstukken waar ons land voor staat, is €100 miljoen per jaar voor het woningvraagstuk en €400 miljoen per jaar voor het klimaat onvoldoende. Bovendien gebeurt aan het urgentste grote vraagstuk, stikstof, nog niets”. Andere urgente vraagstukken die blijven liggen zijn de herziening van de arbeidsmarkt (SER-advies ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’ van 2 juni 2021), (kansen)ongelijkheid in het onderwijs, een modern en evenwichtiger belastingstelsel, betaalbaarheid en organisatie van de gezondheidszorg.

Misschien kwam het grootste nieuws wel van de FNV. De looneis is dit jaar niet in procenten, maar nominaal (€1.200 per jaar) en er moet weer een automatische prijscompensatie in alle cao’s komen. FNV schat in dat dit voor werknemers met een modaal inkomen neerkomt op een looneis van 5,5%.

Waar het kabinet op het rempedaal drukt, drukken de economie en de FNV op het gaspedaal. 2022 gaat een bijzonder jaar worden, van hollen en stilstaan. Laten we goed op elkaar letten, zodat we zonder ernstige ongelukken in 2022 dichter bij onze gezamenlijke eindbestemming komen: Nederland als het meest veerkrachtige, productieve en inclusieve land van Europa.

Laurens Harteveld | L.Harteveld@awvn.nl |@Twitter

cao-kijker voor gedetailleerde informatie over de meest recente cao-akkoorden

 

 

Verder lezen?

Log in of maak een tijdelijk account aan

0 reacties