Cao-info 2020, nummer 22 – 3 december

Schaar

De herfstmaanden van dit cao-jaar laten zich het beste samenvatten met het beeld van een schaar. De cao-ontwikkelingen sinds september bestaan uit twee, steeds verder uit elkaar lopende lijnen. We zien een stijgende lijn in het aantal akkoorden (november: 20 2020-akkoorden). Tegelijkertijd zien we een dalende lijn: de gemiddelde contractloonstijging per afsluitmaand. In de november-akkoorden bedraagt die 1,7% – flink lager dan de 2,2% uit de (vier) augustus-akkoorden.

Eigenlijk zou bij de schaar een grote stapel nog te knippen papier moeten liggen, want er wachten nog 203 in 2020 verlopen cao’s (voor 900.000 werknemers). En op 1 januari 2021 komen daar 168 cao’s bij (1,8 miljoen werknemers). Deze enorme berg kon ontstaan omdat het beeld van de hierboven beschreven ‘steeds verder uit elkaar lopende lijnen’ ook geldt voor de cao-inzetten van veel onderhandelaars. Hoopvol stemmend is dat in november aan twee cao-tafels afspraken zijn gemaakt die de lijnen weer bij elkaar brengen. Ofwel: het is knappe koppen gelukt om cao-afspraken te maken als antwoord op de coronacrisis.

De Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (BOVAG) heeft een crisis-cao gekregen. Cao-onderhandelaars hebben een mooie balans bereikt tussen enerzijds loonstijging (en daarmee koopkrachtbehoud voor medewerkers) en anderzijds maatwerk voor de werkgever: daar waar er geen financiële ruimte is, kan de loonstijging van 1% uitgesteld worden met een jaar en krijgen medewerkers twee crisisbestrijdingsdagen. Daarnaast is een ‘corona-uitzondering’ afgesproken.

En bij de ANWB maakten cao-partijen afspraken die goed passen bij het AWVN-idee van het waarjewerkt-budget. Er komt nieuw mobiliteitsbeleid waarin flexibiliteit en keuzevrijheid centraal staan. De bestaande regeling met een vaste maandelijkse vergoeding voor woon-werkverkeer wordt per 1 januari 2021 vervangen door een vergoeding per daadwerkelijk gereisde kilometer en voor elke thuiswerkdag. Medewerkers worden door middel van een financiële prikkel gestuurd op het gebruik van vervoer dat de triple-zero-ambitie van de ANWB ondersteunt (nul emissie, nul files en nul verkeersdoden).

Laat je inspireren en klik op de koppelingen naar cao-kijker om de details te lezen van de onderhandelingsresultaten. Knip deze afspraken samen met vakbonden op maat, zodat die goed bij de eigen cao passen, en plak het resultaat in een onderhandelingsakkoord. Zo krijgt werk(gev)end Nederland in december een grote schare cao-akkoorden!

Laurens Harteveld | L.Harteveld@awvn.nl |@Twitter

Verder lezen?

Log in of maak een tijdelijk account aan

0 reacties