Cao-info 2019, nummer 7 – 23 mei

Verwarring

Het zijn verwarrende tijden deze dagen. Aan de ene kant is Nederland een van de meest gelukkige landen van de wereld en stijgen de cao-lonen nog steeds, aan de andere kant blijft de ontevredenheid en stakingsbereidheid groot. Zo groot dat ook bij de vakbond FNV zelf wordt gestaakt.

Wat cao-lonen betreft wijzen aan de ene kant werkgevers op de lage productiviteitsgroei van de afgelopen jaren en de steeds fellere concurrentie, terwijl anderzijds vakbonden roepen dat de lonen al jarenlang te weinig stijgen. Nu blijkt dat in de eerste vier maanden van 2019 de cao-lonen minder hard zijn gegroeid dan de inflatie, roept ook het kabinet bij monde van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) werkgevers op hogere cao-loonafspraken te maken. En werkgevers wijzen weer terug naar het kabinet: kijkend naar de afgeleide inflatie (dus zonder fiscale overheidsmaatregelen), is wèl sprake van een reële cao-loonstijging dit jaar. Wat ook maar blijft stijgen is de collectieve lastendruk: een steeds groter deel van de lonen gaat naar de overheid in plaats van naar werknemers.

In deze editie
cao-seizoen actuele ontwikkelingen overzicht relevante sociaaleconomische en cao-ontwikkelingen afgelopen periode
achtergrond sectoroverzicht 2019: grotere cao’s in de handel
achtergrond het generatiepact werkt niet (voor lage inkomens / zwaar werk)
cao-seizoen
hoofdpunten recente akkoorden
Avebe •  KappersbedrijfArcadisBakkersVleeswarenindustrieMultimodaal Vervoer

In al deze verwarring is het prettig om te lezen dat onderzoekers duidelijkheid hebben gebracht in de discussie rondom het generatiepact. Deze regeling werkt, maar dan vooral voor welgestelde werknemers en juist niet voor werknemers met zware arbeid en/of lagere inkomens. Het is dus duidelijk dat het langer doorwerken beter met andere middelen kan worden gestimuleerd.

Laurens Harteveld
L.Harteveld@awvn.nl
Twitter

Afgeschermd; alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers

Heeft u al een account? Log in via inloggen rechtsboven op deze pagina.
Heeft u geen account? U kunt hieronder een account aanvragen; u krijgt dan voorlopig toegang tot deze site.
Alle velden met een * zijn verplicht.

0 reacties