Cao-info 2019, nummer 4 – 28 maart

Geef de rechters rust!

De politiek: dat is de arena waar de koers van het land wordt bepaald en waar het beleid van de toekomst vorm krijgt. Toch?! Formeel is dat zo. In de praktijk zijn er ook andere plekken waar je kunt volgen welke richting de wereld van werk op beweegt. Misschien geven die plekken zelfs wel een accurater beeld van de toekomstvragen dan het Binnenhof. De rechtszaal bijvoorbeeld. In de afgelopen weken zijn geruchtmakende uitspraken gedaan in zaken die gaan over de vraag hoe onze ‘traditionele’ spelregels voor arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen zich verhouden tot ‘nieuwe’ ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals de opkomst van de platformeconomie en de groei van zzp’ers.

Een voorbeeld. Deliveroo laat bezorgers met maaltijdkubussen door de stad fietsen. Vooral in grote steden is de app een hit. Sinds een tijdje werkt het bedrijf met zzp’ers in plaats van werknemers. Vraag aan de rechtbank Amsterdam was om te beoordelen of de bezorgers wel zzp’ers zijn. In een eerdere zaak oordeelde de rechter nog dat de zzp-constructie binnen de kaders van het ondernemerschap vielen. Maar nu oordeelt de rechter dat er wél een arbeidsovereenkomst is tussen Deliveroo en de bezorgers. En dus moeten de bezorgers behandeld worden als werknemers. Vervolgens komt de cao om de hoek kijken. Want als de Deliveroo-bezorgers werknemers zijn, dan vallen ze dus óók onder de cao van het beroepsgoederenvervoer en hebben zij recht op loon, toeslagen en andere arbeidsvoorwaarden uit deze cao. Eten afleveren is immers niet anders dan pakketten vervoeren, vond de rechter. De werkingssfeer van de cao is hiermee groter dan Deliveroo – en ongetwijfeld vele anderen – dachten.

In deze editie
cao-seizoen actuele ontwikkelingen overzicht relevante sociaaleconomische en cao-ontwikkelingen afgelopen periode
achtergrond sectoroverzicht 2019: cao’s in de industriële sector
achtergrond
nieuwste CPB-ramingen
cao-seizoen
hoofdpunten recente akkoorden
Houtverwerkende IndustrieBos en NatuurHavenbedrijf Rotterdam

Kortom: in de rechtszaal gebeurt het op dit moment. Dáár komen de lastige dilemma’s op tafel: hoe de bekende wereld en de nieuwe wereld zich tot elkaar verhouden. En hoe de cao past in een arbeidsmarkt die steeds meer versnipperd is en waar grenzen tussen sectoren vervagen. Maar of die rol voor rechters ook wenselijk is? Zij komen in de oncomfortabele positie terecht dat ze moeten oordelen over situaties die niet bestonden toen de wetten en regels werden bedacht. Daarmee worden ze in feite gevraagd om een nieuwe norm te bepalen. En die norm wordt vervolgens leidend voor partijen die met de materie bezig zijn. Tot de volgende rechter in een andere zaak tot een andere conclusie komt…
Onrustig dus. En bovendien niet zoals we de scheiding der machten hadden bedoeld. Want het is aan het kabinet en het parlement – in afstemming met de partijen in de polder – om de koers richting toekomst te bepalen. Maar omdat zij elkaar in een houdgreep houden, blijven grote vragen onbeantwoord.

De rechters hebben het druk, kwam onlangs groot in het nieuws naar aanleiding van een onderzoek van de Commissie Visitatie Gerechten. Zo druk zelfs dat de kwaliteit van hun werk onder de werkdruk lijdt. Dus polderaars en politici, zullen we het gewoon weer zelf doen?

Anne Wouters-Megens
a.wouters@awvn.nl

Afgeschermd; alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers

Heeft u al een account? Log in via inloggen rechtsboven op deze pagina.
Heeft u geen account? U kunt hieronder een account aanvragen; u krijgt dan voorlopig toegang tot deze site.
Alle velden met een * zijn verplicht.

0 reacties