Cao-info 2019, nummer 18 – 7 november

Bijzonder cao-akkoord

Afgelopen maand hebben Royal Philips en de vakbonden een bijzonder cao-akkoord bereikt, of preciezer: een onderhandelingsresultaat. “Waarom bijzonder?” hoor ik u denken. “In het cao-jaar zijn er al 287 nieuwe cao’s tot stand gekomen, waardoor bijna 2,5 miljoen medewerkers een nieuwe cao hebben gekregen, zodat werkgevers en medewerkers de komende tijd weer duidelijkheid en zekerheid hebben op het terrein van arbeidsvoorwaarden.”
Daar heeft u helemaal gelijk in, maar het bijzondere aan dit akkoord is bijvoorbeeld dat cao-partijen er ruim een week vóór de ingangsdatum van de nieuwe cao met elkaar zijn uitgekomen. “Zo bijzonder is dat nou ook weer niet…” zegt u dan weer. “Eén op de vijf cao-akkoorden komt in 2019 tijdig tot stand.”
Ook bijzonder aan dit akkoord is de looptijd (van 1 november 2019 tot 1 november 2020), waardoor de cao zowel in cao-jaar 2019 als 2020 zou kunnen vallen. We rekenen het akkoord toe aan 2019 omdat (de voorbereidingen op) de onderhandelingen al voor de zomervakantie begonnen, ruim voor het bekend worden van de landelijke inzet van vakcentrales voor 2020.

In deze editie
cao-seizoen actuele ontwikkelingen overzicht relevante sociaaleconomische en cao-ontwikkelingen afgelopen periode
achtergrond sectoroverzicht 2019: grotere ondernemingscao’s
cao-seizoen hoofdpunten recente akkoorden
Royal Philips •  Bloemen en Planten GroothandelDHL Logistics  • WelkoopKLM Grond

U bent nog niet overtuigd. Wellicht lukt het dan met de afspraak dat in de preambule van de cao de volgende tekst wordt opgenomen: “Philips heeft als doel om een fair en consistent beloningsbeleid te voeren in de gehele organisatie, waarbij zowel de interne beloningsverhoudingen als de maatschappelijk ontwikkelingen in acht worden genomen. Philips zal de vakorganisaties gedurende de looptijd van de cao dezelfde informatie over de (top)beloningen verstrekken als de informatie die zij op grond van de WOR verplicht is aan de ondernemingsraad te verstrekken”.
Of neem de loonparagraaf: 3,4% per 1 juli 2020 in een eenjarige cao. U had liever afspraken over eigen regie en ontwikkeling gehad? Zoiets als dit? “In het jaar 2020 wordt een experiment uitgevoerd voor een Persoonlijk Opleidingsbudget (van maximaal € 5.000) om invulling te geven aan scholingsbehoeftes van medewerkers voor hun persoonlijke ontwikkeling, carrièrekansen of verbetering van de arbeidsmarktpositie”. Of deze afspraak: “Een carrièrewending houdt in dat een medewerker het initiatief kan nemen om een stap omhoog, horizontaal of omlaag te doen. Een carrièrewending kan zich in elke fase van de loopbaan voordoen. Verzoeken van medewerkers tot het doen van een carrièrewending worden positief benaderd waarbij in dialoog wordt gestreefd naar een passende afspraak”.
Maar het meest bijzondere is wel het welzijnsverlof, een nieuwe verlofregeling met een betaalde aaneengesloten verlofperiode van maximaal vijf weken die iedere Philips-werknemer elke vijf jaar kan opnemen. Philips wil met deze regeling het belang van een goede werk-privébalans onderstrepen. Bijzonder toch?

Laurens Harteveld
(L.Harteveld@awvn.nl)
@Twitter

Afgeschermd; alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers

Heeft u al een account? Log in via inloggen rechtsboven op deze pagina.
Heeft u geen account? U kunt hieronder een account aanvragen; u krijgt dan voorlopig toegang tot deze site.
Alle velden met een * zijn verplicht.

0 reacties