Cao-info 2019, nummer 17 – 24 oktober

Waarom ook werkgevers belang hebben bij een sterke Inspectie SZW


Uitbuiting. Het woord roept bij mij beelden op van de 19de eeuw, over dagloners en de industriële revolutie. De periode voordat het arbeidsrecht, cao’s en de welvaartsstaat waren ingevoerd. In een moderne en welvarende samenleving als de onze lijkt daar geen plaats meer voor. Toch wel, zo blijkt: ik las in dezelfde week een schrijnend artikel over een man die illegaal en ongezond werkte voor een schoonmaakbedrijf in een ziekenhuis en daar zware gezondheidsklachten aan overhield, en een rapport van de Inspectie SZW waaruit blijkt dat uitbuiting (in hun woorden “problematiek rondom eerlijk werk”) veel voorkomt en dat er sprake is van een stapeling van risico’s aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Wat heeft dit met CAO’s en werkgevers te maken? Het overgrote deel van werkgevers heeft niks met uitbuiting van doen. Maar ze hebben er wel last van: ze worden erop aangesproken en bedrijven die zich er wel schuldig aan maken, kunnen goedkoper leveren. De wettelijke afspraken (denk aan arbeidsomstandigheden en -tijden, WML, WAV) en collectieve afspraken (als de cao’s ge-avv’d worden) zorgen voor een gelijk speelveld en voorkomen uitbuiting. Maar dan moeten die wel worden nageleefd. De inspectie geeft aan dat er verschillende mechanismen zijn die dat belemmeren: toenemende internationale concurrentie in bepaalde sectoren zet een neerwaartse druk op prijzen en lonen, de vele type arbeidsrelaties werken onderbetaling en schijnconstructies in de hand, en het beleid werkt vluchtig ondernemerschap in de hand. Aan de kant van werkenden is er ruim aanbod van (goedkope) arbeid door vrij verkeer van diensten en kwetsbare groepen die graag willen werken. Uitbuiting is de afgelopen jaren toegenomen. De vraag is hoe die trend te keren.

In deze editie
cao-seizoen actuele ontwikkelingen overzicht relevante sociaaleconomische en cao-ontwikkelingen afgelopen periode
achtergrond sectoroverzicht 2019: grotere bedrijfstakcao’s
cao-seizoen hoofdpunten recente akkoorden
GVBHouthandelVVTBedrijfsverzorgingsdiensten

Daarover binnenkort meer. Maar alvast een tip van de sluier: Frank Kalshoven stelt in een recente column wat mij betreft terecht de vraag of Inspectie SZW niet veel te veel moet doen met een relatief beperkt budget. Een grotere pakkans kan zeker helpen: al moet het dan wel de pakkans vergroten en niet alleen leiden tot extra administratieve lasten voor bedrijven die het al goed doen. De inspectie is er niet alleen in het belang van werkenden maar ook van bedrijven en werkgevers die het goed doen, door te zorgen voor een gelijk speelveld. En dus hebben ook werkgevers belang bij een sterke Inspectie SZW. Natuurlijk is alleen handhaving niet genoeg. Over de andere routes leest u binnenkort meer op www.awvn.nl!

Koen van Schie-Akdaḡ
k.schie@awvn.nl

Afgeschermd; alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers

Heeft u al een account? Log in via inloggen rechtsboven op deze pagina.
Heeft u geen account? U kunt hieronder een account aanvragen; u krijgt dan voorlopig toegang tot deze site.
Alle velden met een * zijn verplicht.

0 reacties