Cao-info 2018, nummer 4 – 1 maart

Beweging van cao naar avr?

Als je de media mag geloven, voltrekt zich een trend van cao-overleg met vakbonden naar een arbeidsvoorwaardenregeling (avr) met de ondernemingsraad.
AWVN heeft decennialang ervaring met beide soorten overleg en heeft zowel leden met een cao als leden met een avr. Al net zo lang vragen leden met een cao regelmatig naar de mogelijkheden van een overstap naar een avr. Meestal staat de cao als instrument om arbeidsvoorwaarden vorm te geven buiten kijf, maar gaat het bij werkgevers om teleurstelling over de vakbond als onderhandelingspartner en/of is er sprake van een gapend gat tussen de landelijke vakbondsagenda en wat speelt in de organisatie. Soms heeft het te maken met de afnemende organisatiegraad en soms met een buitenlandse directie die weinig kaas heeft gegeten van het Nederlandse poldermodel.

Terug naar de recente cijfers. Is er inderdaad een verschuiving zichtbaar van cao naar avr? Als we kijken naar de circa 375 arbeidsvoorwaardenonderhandelingen in 2017, tellen we één overstap van cao naar avr, bij supermarktketen Jumbo. In 2018 is dat tot nu toe ook één keer het geval, bij discounter Action.
Wat ons betreft kan op basis van deze aantallen geen sprake zijn van een trend.
Daar komt bij dat eind 2017 ook de omgekeerde beweging zich heeft voorgedaan: de horeca ging van arbeidsvoorwaardenreglement naar cao. Bovendien komt ook onder leden met een avr regelmatig ontevredenheid over de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen met de ondernemingsraad voor: onduidelijk mandaat, onvoldoende expertise, weinig daadkracht, geen kennis van landelijke ontwikkelingen, gebrek aan draagvlak onder werknemers…

In deze editie

cao-seizoen actuele ontwikkelingen
Overzicht relevante sociaaleconomische en cao-ontwikkelingen afgelopen periode
achtergrond sectoroverzicht 2018
Welke grotere cao’s in de financiële sector zijn aan vernieuwing toe?
achtergrond contractloondiscussie
cao-seizoen hoofdpunten recente akkoorden
OnderzoeksinstellingenStruikVGZVerzekeringsbedrijf

In de AWVN-filosofie rondom arbeidsvoorwaardenvorming staan twee principes centraal: draagvlak en maatwerk. De boodschap in onze adviestrajecten is arbeidsvoorwaarden vorm te geven door te kiezen voor het arbeidsvoorwaardenarrangement dat op het meeste draagvlak kan rekenen. Uitgangspunt daarbij is dat de organisatie passende arbeidsvoorwaarden heeft/krijgt: passend bij de HR-strategie, de ondernemingsdoelstellingen en bij de organisatiecultuur.

Kortom, het gras lijkt bij de buurman vaak groener. Blijf in elk geval investeren in de eigen arbeidsvoowaardelijke grasmat, zodat de sterke kanten van het Nederlandse polderlandschap behouden blijven.

Laurens Harteveld (twitter: @L_Harteveld)

Afgeschermd; alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers

Heeft u al een account? Log in via inloggen rechtsboven op deze pagina.
Heeft u geen account? U kunt hieronder een account aanvragen; u krijgt dan voorlopig toegang tot deze site.
Alle velden met een * zijn verplicht.

0 reacties