Cao-info 2018, nummer 2 – 2 februari

It giet (net) oan!

De laatste keer dat we een Elfstedentocht beleefden, is al 21 jaar geleden. In 1997 vond de Tocht der Tochten voor het laatst plaats en inmiddels is een hele generatie (vaak getypeerd als de ‘millennials’) opgegroeid zonder dit natuur- en cultuurfenomeen. De Elfstedentocht liet niet alleen de harten van professionele en minder professionele schaatsers sneller slaan, maar ook dat van kluners c.q. thuisblijvers zoals ondergetekende.

In deze editie

cao-seizoen actuele ontwikkelingen
Overzicht relevante sociaaleconomische en cao-ontwikkelingen afgelopen periode
achtergrond sectoroverzicht 2018
welke bedrijfstakcao’s in de marktsector zijn aan vernieuwing toe?
achtergrond beschikbare informatie over cao-akkoorden
achtergrond marktwerkgevers op koers banenafspraak
cao-seizoen hoofdpunten recente akkoorden
MeubelindustrieOpenbaar vervoerHouthandelContractcateringOmroeppersoneelICK

De Nederlandse polder vertoont op veel vlakken gelijkenissen met, zoals de Friezen zelf zeggen, de Alvestêdetocht. Op centraal niveau horen we de laatste jaren alleen nog maar “It giet net oan!”. Gelukkig wordt er op decentraal niveau nog steeds stevig door geschaatst. Dit jaar is voor ruim 360 cao’s vernieuwing vereist. Voor 10% van deze expirerende cao’s is inmiddels overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. Het cao-seizoen verloopt dus best al goed, alhoewel het onderhandelingsproces soms als een 200 km lange schaatstocht op Friese doorlopers voelt. Waar de rayonhoofden de Elfstedentocht pas laten doorgaan als het ijs overal minstens 15 cm dik is, zetten de rayonhoofden van de vakbond overal in op minstens 3,5% hoger loon aan de cao-tafel.

Nu zijn passende loonafspraken belangrijk, maar laten we niet vergeten dat je pas een Elfstedenkruisje verdient als je alle elf stempels op je stempelkaart hebt staan. Vertaald naar de wondere cao-wereld: het gaat niet alleen om een loon, maar ook, juist nu, om concrete afspraken over tien andere onderwerpen, zoals langer doorwerken, gezonde arbeidsverhoudingen, eigen regie, maatwerk, meer flexibiliteit voor werkgever én werknemer, Participatiebanen etc.
Pas als in alle cao’s passende afspraken staan over balans en innovatie in arbeidsvoorwaarden kunnen we, ijs en weder dienende, in de polder de magische woorden roepen: “It giet oan!”.

Laurens Harteveld (twitter: @L_Harteveld)

Afgeschermd; alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers

Heeft u al een account? Log in via inloggen rechtsboven op deze pagina.
Heeft u geen account? U kunt hieronder een account aanvragen; u krijgt dan voorlopig toegang tot deze site.
Alle velden met een * zijn verplicht.

0 reacties