Cao-info 2018, nummer 19 – 1 november

Verloren stilte

Als je even niet luistert naar de ketelmuziek uit met name de sectoren Metalektro en Grafimedia, blijft het oorverdovend stil aan zowel de centrale als decentrale onderhandelingstafels.
Terwijl er normaal gesproken 25 akkoorden per maand tot stand komen in september en oktober, tellen we er dit jaar slechts 13 per maand. Zo langzamerhand zien we vertraging ontstaan in het aantal afgesloten akkoorden. Het wordt steeds stiller aan cao-tafels. Je kunt een speld horen vallen. Een gemiste kans.

Ook aan de centrale onderhandelingstafels lijkt het stil te worden. Kijk bijvoorbeeld naar het pensioendossier.

Ex-FNV-strategen twitteren dat de vakbonden liever de uitslag van de Statenverkiezingen van 20 maart 2019 afwachten, in de verwachting dat Rutte 3 haar meerderheid dan zal verliezen en water bij de wijn zal moeten doen. En begin deze week stond in de NRC de harde FNV-eis van soepeler rekenregels, terwijl Koolmees een maand geleden de Tweede Kamer nog berichtte dat hij daar niet aan wil tornen.
De kans wordt zo steeds groter dat je ook aan de centrale overlegtafels de komende tijd een speld kunt horen vallen. Een gemiste kans.

In deze editie
cao-seizoen actuele ontwikkelingen overzicht relevante sociaaleconomische en cao-ontwikkelingen afgelopen periode
achtergrond sectoroverzicht 2018: grotere ondernemingscao’s
cao-seizoen
hoofdpunten recente akkoorden
Centraal Boekhuis Menzies World Cargo

Een gemiste kans voor vakbonden. Want hoe bijzonder is het dat een liberale minister op zoveel kabinetsplannen om de arbeidsmarkt te moderniseren sociale partners uitnodigt om mee te denken?
Met deze stilte op het antwoord van de huidige minister zal het volgende kabinet verdere samenwerking met sociale partners als onvruchtbaar kunnen afwijzen, en daar nog gelijk in hebben ook.

Het dreigt stil te worden in de polder. Dat betekent verloren tijd voor noodzakelijke arbeidsmarkthervormingen. En dus een gemiste kans voor Nederland…

Laurens Harteveld (twitter: @L_Harteveld)

Afgeschermd; alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers

Heeft u al een account? Log in via inloggen rechtsboven op deze pagina.
Heeft u geen account? U kunt hieronder een account aanvragen; u krijgt dan voorlopig toegang tot deze site.
Alle velden met een * zijn verplicht.

0 reacties