Cao-info 2018, nummer 16 – 19 september

Hoedje van papier

Het is 18 september 2018, Prinsjesdag, we zijn in Den Haag. Op de thermometers tikt het kwik de vierentwintig graden aan: warm voor een derde dinsdag in september. De afgelopen dagen is de Ridderzaal zelfs met speciale installaties gekoeld, zodat de aanwezigen het tijdens de Troonrede niet te heet zouden krijgen.

In deze editie
cao-seizoen  actuele ontwikkelingen overzicht relevante sociaaleconomische en cao-ontwikkelingen afgelopen periode
prinsjesdag  kabinetsplannen voor 2019
prinsjesdag  macro-economische ontwikkelingen in 2019
prinsjesdag  vakbondsinzet 2019
recent afgesloten akkoorden  BVEPolitie

Maar het is niet heet. Ondanks de stralende
zon wil het maar niet broeierig worden. De Troonrede is mooi geschreven en de majesteit spreekt waardevolle woorden uit. Dat sommige vragen bijvoorbeeld niet in rekenmachines passen. Omdat ze te menselijk, te kwetsbaar zijn. En dat in feite, ik parafraseer maar even, samenleven vooral hard werken is.

Dan begint de paragraaf over het ‘verstevigen van de sociaaleconomische structuur’. Dit keer niet geparafraseerd, zo wordt het letterlijk gezegd. Dit is het moment waarop sociale partners hun oren spitsen. ‘De arbeidsmarkt moet sterker en moderner’ – een opdracht naar ons hart. Maar ook een opdracht die er al langer ligt. Hoe gaan we daar komen?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans, die op dit moment bekeken wordt door de Raad van State, het partnerverlof, een breed offensief om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen (aangekondigd na de felle kritiek op het plan loondispensatie in de Participatiewet), het tegengaan van schijnzelfstandigheid (op welke manier dan?) en het werken met sociale partners aan een nieuw pensioenstelsel. De arbeidsmarkt móet sterker en moderner. Maar daar zijn concrete en gedurfde ingrepen voor nodig. Voorlopig blijft het echter bij voornemens, initiatieven en debatten. En dus blijft het lauw.

Het is Prinsjesdag en de Ridderzaal wordt gevuld door een zee van hoedjes. Maar het is vooral een papieren werkelijkheid. Hoedjes van papier.

Hendrik Noten (twitter: @HendrikNoten‏)

Afgeschermd; alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers

Heeft u al een account? Log in via inloggen rechtsboven op deze pagina.
Heeft u geen account? U kunt hieronder een account aanvragen; u krijgt dan voorlopig toegang tot deze site.
Alle velden met een * zijn verplicht.

0 reacties