Cao-info 2018, nummer 13 – 5 juli

Ruimte voor discussie

Er gebeurt veel in en rond de polder. De afgelopen weken waren de nieuwsberichten van tijd tot tijd niet bij te houden. Tussen al die geluiden is het soms lastig zicht op de werkelijkheid te behouden. Dat genuanceerde beeld botst namelijk met het beperkte vermogen dingen in een tweet of krantenkop te vatten. Zowel op het macro- als het microniveau zien we dit gebeuren.

In Den Haag worstelt men al lang met een aantal grote onderwerpen,
waarbij vooral pensioen, de verhouding vast/flex en zelfstandigen zonder personeel eruit springen. In verschillende media waren analyses te lezen over de worstelingen van minister Koolmees om nieuw beleid van de grond te krijgen. Uiteindelijk worden een aantal dossiers tot na de zomer uitgesteld. Als een van de oorzaken van deze vertraging werden sociale partners genoemd, die maar niet in staat zijn om tot elkaar te komen. Deze verklaring klinkt natuurlijk goed omdat het een conflict veronderstelt, maar zegt weinig tot niets over de onderliggende complexiteit van dergelijke dossiers.

Op microniveau is hetzelfde beeld zichtbaar. Veel berichtgeving betreft het wel- of niet buitensluiten van FNV, stakingen die in verschillende sectoren plaatsvinden en de loonontwikkeling; onderwerpen die conflict en polariteit in zich meedragen. Maar in de bedrijven en sectoren zijn de uitdagingen veelzijdiger en verstrekkender dan dat. En dat verdient meer aandacht.

In deze editie
cao-seizoen actuele ontwikkelingen overzicht relevante sociaaleconomische en cao-ontwikkelingen afgelopen periode
achtergrond sectoroverzicht 2018, akkoorden in de (semi) publieke sector
achtergrond tussenevaluatie cao-seizoen 2018
cao-seizoen hoofdpunten recente akkoorden
RijkRetail non foodWaterschappen

In de AWVN-tussenevaluatie van het cao-seizoen constateren wij dat ogenschijnlijk steeds minder aandacht uitgaat naar het moderniseren van sociaal beleid. Investeringen in de kwaliteit van de beroepsbevolking vervagen onder druk van discussies over lonen. Bovendien zien we veel vakbondsvoorstellen over het herintroduceren van ontziemaatregelen en generatiepacten in verschillende verschijningsvormen. Deze zijn op dit moment contraproductief, omdat ze het arbeidspotentieel verkleinen terwijl de arbeidsmarktkrapte juist toeneemt.

Hoe bereiden we de arbeidsmarkt voor op de toekomst? Dat vraagt ingewikkelde discussies met aandacht voor, en erkenning van, de complexiteit. Laten we daar de ruimte voor nemen.

Hendrik Noten (twitter: @HendrikNoten‏)

Noot van de redactie Dit is de laatste cao-info voor de zomervakantie. Eind augustus verschijnt het volgende nummer. Wij wensen iedereen een hele ontspannen zomervakantie toe!

Afgeschermd; alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers

Heeft u al een account? Log in via inloggen rechtsboven op deze pagina.
Heeft u geen account? U kunt hieronder een account aanvragen; u krijgt dan voorlopig toegang tot deze site.
Alle velden met een * zijn verplicht.

0 reacties