Een cao-afspraak over duurzame inzetbaarheid… en dan?

Tot op hogere leeftijd vitaal en gezond kunnen blijven doorwerken – dat is waar duurzame inzetbaarheid in essentie om draait. Fijn voor de werknemer en fijn voor de werkgever. Het levert competente, fitte en gemotiveerde werknemers op, die optimaal bijdragen aan een flexibele en productieve organisatie. Steeds meer organisaties maken in hun cao of arbeidsvoorwaardenregeling dan ook een afspraak, of meerdere afspraken, over duurzame inzetbaarheid.

De vraag is echter of zo’n afspraak werkt. Gaan uw medewerkers ermee aan de slag? Of kan het beter? In de praktijk, zo merken we telkens weer in gesprekken met onze leden, komen mensen niet vanuit zichzelf in actie. Tegelijkertijd worstelen HR-professionals ermee om dit bij medewerkers bespreek te maken.
AWVN heeft een 4-stappenmodel ontwikkeld dat kan zorgen voor een stroomversnelling op het gebied van opleiden en ontwikkelen. Meer weten? Klik hier voor meer informatie over het 4-stappenmodel.

0 reacties