Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnKan een Brit ook na de Brexit als gedetacheerde diensten blijven verrichten in Nederland voor een Britse werkgever?

​Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode en kunnen gedetacheerde Britten zonder problemen in Nederland werken, aangezien alle EU-afspraken en regels dan ook nog voor het Verenigd Koninkrijk (VK) gelden.

Momenteel onderhandelen de EU en het VK over hun toekomstige relatie. Als zij geen afspraken maken over het voorzetten van detacheringen na de overgangsperiode en het begrip grensarbeid in de uittredingsakte beperkt wordt opgevat (zie hierna), dan gelden vanaf 1 januari 2021 de nationale regels voor detachering van niet-EU-burgers, ook als er reeds sprake was van detachering vóór 1 januari 2021.

Nederlandse werkgevers kunnen geen gebruik meer maken van Europese afspraken over werken met gedetacheerde werknemers in de EU. Britse werkgevers kunnen te maken krijgen met alle nationale voorwaarden die Nederland stelt aan werkgevers van buiten de EU, zoals het volledig toepassen van algemeen verbindend verklaarde cao’s en bedrijfstakpensioenregelingen. Ook moeten de Britse werknemers geïdentificeerd worden en hun gegevens moeten in de administratie van de werkgever worden opgenomen, omdat ze vanaf 1 januari 2021 als derdelanders, niet-EU-onderdanen, worden beschouwd. Dat betekent ook dat, wanneer een verblijfsvergunning als kennismigrant of een tewerkstellingsvergunning als arbeidsmigrant wordt afgegeven, ook deze moet worden opgenomen in de administratie.

Voor meer informatie over eventuele extra voorwaarden kunt u kijken op de website van IND

0 reacties