16 december 2019

Wat verandert er aan de werkkostenregeling in 2020?

De werkkostenregeling is met ingang van 2015 voor alle werkgevers in Nederland ingevoerd. Elk jaar zijn er wijzigingen in de werkkostenregeling. AWVN-adviseur Armand Lahaije neemt in deze vlog de belangrijkste wijzigingen van volgend jaar met u door.

Liever lezen? Onder de vlog vindt u de twee belangrijkste wijzigingen.

- Wat heeft 2020 in petto voor de werkkostenregeling?

1. Grotere vrije ruimte voor kleine werkgevers
De vrije ruimte is in 2019 1,2% van de fiscale loonsom. Met name kleine werkgevers, die bijvoorbeeld geen mogelijkheid hebben om het personeelsfeest op de werkplek te organiseren, ervaren de vrije ruimte als knellend. In 2020 wordt de vrije ruimte, speciaal voor kleinere werkgevers, groter. De vrije ruimte wordt berekend als 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 plus 1,2% van het restant van die loonsom.

2. Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Op dit moment bestaat geen vrijstelling voor de verklaring omtrent gedrag, ook niet het hebben van een verklaring verplicht is, wat in bepaalde sectoren het geval is. Als een werknemer nu een VOG aanvraagt en de werkgever de kosten daarvan vergoedt aan de werknemer, wordt de vergoeding als loon aangemerkt bij de werknemer. Dit loon kan voorts worden aangewezen voor de werkkostenregeling. Dat verkleint de vrije ruimte.
Vanaf 2020 geldt een gerichte vrijstelling voor de VOG. Dat betekent dat een vergoeding van de kosten niet meer ten laste komt van de vrije ruimte. Er is dan meer budget beschikbaar voor andere zaken.

Andere maatregelen binnen de werkkostenregeling gaan over het tijdstip waarop en overschrijving van de vrije ruimte moet worden aangegeven en een technische maatregel voor het gelijkschakelen van begrippen bij de waardering van producten uit eigen bedrijf.

Wilt u meer weten over de wijzigingen per 1 januari? Neem dan contact op met de AWVN-werkgeverslijn, tel. 070 850 86 05

aanmelden