dinsdag 24 april 2018

Wat vindt u van de loonontwikkeling?

De Tweede Kamer organiseert op 15 mei een rondetafelgesprek over de loonontwikkeling (en de zogenoemde arbeidsinkomensquote, de AIQ). Ter voorbereiding daarop organiseert AWVN een ledenenquête: wat vindt u van de loonontwikkeling?

Een aantal instituten, waaronder De Nederlandsche Bank, en politici heeft publiekelijk aangedrongen op grotere loonsverhogingen: de ontwikkeling van de lonen zou achterblijven bij de winstontwikkeling. AWVN heeft steeds gesteld dat de loonontwikkeling voortvloeit uit de dynamiek van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen en dat daar afspraken worden gemaakt die passen bij bedrijf en bedrijfstak.

Om dit te toetsen bij de achterban houdt AWVN een enquête. Deelname is anoniem en kost circa 6 minuten van uw tijd. Wij stellen uw deelname zeer op prijs.

Loonontwikkeling in groeiende economie
0 reacties