dinsdag 29 oktober 2019

Discriminatie bij werving medewerkers: ‘een beetje dom’

‘Het is een beetje dom’. Die variant op haar gevleugelde uitspraak uit 2001 zou koningin Máxima nu kunnen doen over discriminatie op de arbeidsmarkt. En zij kan het weten, want zij heeft zelf een naam die werkgevers zou kunnen doen aarzelen om haar uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. Maar waar zij als toekomstige vrouw van de toekomstige koning alle kansen kreeg, hebben andere Nederlanders met een migratie-achtergrond moeite om aan de bak te komen, vooral door die buitenlandse afkomst.

Daarom heeft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wetgeving aangekondigd die deze vorm van discriminatie tegen moet gaan. Wie zich aan discriminatie op de arbeidsmarkt schuldig maakt, kan – na een waarschuwing – een boete tegemoetzien, die ook nog wordt gepubliceerd. Naming and shaming dus.

Discriminatie aan de poort? Niet doen, vindt ook AWVN. Wij vinden het, om nogmaals Máxima aan te halen, zelfs ‘een beetje dom’. Want er zijn op de arbeidsmarkt veel en steeds meer Omars en Niama’s, die de Nederlandse taal en cultuur beheersen, gedreven zijn en goed in hun vak. En ook veel 55-plussers, die veel ervaring meebrengen en zelden ziek zijn. En vrouwen met benijdenswaardige technische kennis en vaardigheden.

Voorkeur voor ‘het eigen soort werknemer’ maakt het lastig deze discriminatie aan de poort uit te bannen. Zonder te willen discrimineren kiest de sollicitatiecommissie uiteindelijk toch vaak iemand, die veel lijkt op de zittende werknemers. Dat is niet onbegrijpelijk, maar wel jammer. Onderzoeken wijzen al langer uit dat een divers samengesteld team grosso modo betere resultaten boekt en innovatiever en creatiever is.
Dus, werkgever, wil je de beste match – zeker in deze krappe arbeidsmarkt – dan moet je met een open blik werven en selecteren.

Drie tips
Hoe je dat kunt doen, lees je in deze drie tips.
1. Geef het werving- en selectiebureau een helder beeld
Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Als je het bureau goed informeert over jouw organisatie, de processen, werkwijze en cultuur, kan de recruiter vanuit zijn deskundigheid geschikte kandidaten aandragen.

2. Wees je bewust van het denken in stereotypen
Erken, herken en neem afstand van (on)bewuste stereotyperingen. Omar spreekt niet altijd gebrekkig Nederlands. Een 55-plusser is niet per definitie vaker ziek. Vrouwen hebben niet altijd twee linkerhanden. Dat voorkomt uitsluiting en discriminatie en het afwijzen van geschikte kandidaten.

3. Open de deur voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt
Neem bijvoorbeeld in de vacaturetekst op dat je ook mensen met een beperking van harte uitnodigt om te solliciteren. Een voorbeeld kan zijn: ons pand is rolstoeltoegankelijk.

Heb je behoefte aan meer handvatten dan bovenstaande tips? Het College voor de Rechten van de Mens heeft er een training voor ontwikkeld: Werven zonder vooroordelen.

0 reacties