11 oktober 2019

Taken van de toekomst: operator wordt dataspecialist

Hoe ziet ons werk er in 2030 uit? Is mijn baan overgenomen door een robot? En moet ik dan iets heel anders gaan doen? Over die vragen heb ik mij gebogen voor de chemische sector. In de chemie nemen computers inderdaad steeds meer werk over, wat betekent dat de operator steeds beter data moet kunnen lezen en systemen besturen. Onze baan-analysetool kan je helpen om ook in jouw sector voorbereid te zijn op veranderende taken.

Stel je voor: je bent verantwoordelijk voor personeelszaken bij een chemische fabriek in het Botlekgebied en je hebt dringend behoefte aan nieuwe operators. Na overleg met de productie- en technische afdeling heb je de volgende wervingstekst geschreven, klaar om op vacaturesites te plaatsen. Lees even mee:

Vind jij het leuk om installaties en machines te bedienen en controleren en heb je veiligheid hoog in het vaandel staan? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor onze fabriek in de Botlek komen we graag in contact met operators die een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben en die veiligheid en kwaliteit nooit uit het oog verliezen. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor de controle van installaties, maar verhelpt ook storingen en je voert lichte onderhoudswerkzaamheden aan machines uit. Je draagt er mede zorg voor dat alle medewerkers in de fabriek veilig kunnen werken en dat het werk veilig wordt uitgevoerd conform de vereiste procedures en kwaliteitseisen.

Wat verwachten wij van jou?

  • je bent zelfstandig, maar functioneert ook goed in teamverband;
  • je hebt goede communicatieve vaardigheden, want je moet vaak verslag uitbrengen van je werkzaamheden, zowel in woord als op schrift;
  • minimaal mbo-3 afgeronde opleiding (mts, mlo) of Vapro B;
  • je bent oplossingsgericht en denkt mee over verbetering van fabrieksprocessen.

Is deze functieomschrijving over twintig jaar nog relevant? Digitalisering en robotisering zorgen nu al voor ingrijpende veranderingen van het werk in de chemische industrie, laat staan over twintig jaar.

Lees mee met de recruiter

Lees mee met de recruiter

Ok, maar wat is het alternatief? Laten we een nieuwe poging doen voor een toekomstbestendige vacaturetekst voor een operator in de chemische industrie in 2030. Lees nog even mee:

Heeft data-analyse voor jou geen geheimen en vind je het leuk om gegevens uit verschillende softwaretoepassingen te interpreteren en beheren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Voor onze fabriek in de Botlek komen we graag in contact met operators die niet bang zijn voor big data en goed weten om te gaan met ICT. Je draagt mede de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van installaties, wat ook betekent dat je op basis van de gegevens die je tot je beschikking hebt, weet waar preventief onderhoud mogelijk en nodig is.

Wat verwachten wij van jou?

  • je kunt werken met tablet, VR-bril, augmented reality;
  • je kunt goed informatie overbrengen en ontvangen in virtuele teams;
  • je beschikt over chemische kennis op MBO-4 niveau;
  • je moet kunnen werken met digital twins;
  • je bent bereid om cursussen en/of opleidingen te volgen om je kennis up-to-date te houden.

Wat valt op? De veiligheid in de fabriek verschuift van het reguliere takenpakket naar softwarebeheer. Als de fabriek door IT-systemen draaiende wordt gehouden, wordt het belangrijker dat een operator data kan ‘lezen’ en met verschillende softwareprogramma’s uit de voeten kan, in plaats van dat hij de veiligheidsvoorschriften uit zijn hoofd kent. Wel blijft kennis van afwijkende proceswaarden relevant om de veiligheid van werkenden en omwonenden te kunnen blijven garanderen.

Hoe krijg je meer grip op veranderende taken in jouw organisatie?

AWVN heeft samen met VNCI (brancheorganisatie van de Chemie) en OVP (Opleidingsfonds Procesindustrie) nagedacht over de duurzame inzetbaarheid van de chemicus in de toekomst. Dit naar aanleiding van terugkerende vragen over de impact van technologie op werk. Uit die gezamenlijke zoektocht is een profiel gerold voor deze nieuwe chemicus. Die heeft inderdaad meer kennis van ICT dan nu nodig is, hij kan analyses maken en werkt probleemoplossend, is leergierig en kan samenwerken met andere disciplines. Het toekomstprofiel weerspiegelt de grote gemene deler binnen de chemiesector; op bedrijfsniveau kan dit anders uitpakken, zowel als het gaat om taakinhoud als om benodigde skills.

Wil je meer inzicht krijgen in hoe technologische ontwikkelingen jouw organisatie beïnvloeden? Dat kan met de baan-analysetool Taken van de toekomst (ontwikkeld door TNO). Hierin kunnen we samen met management, HR en werknemersvertegenwoordigers bekijken hoe het takenpakket in de toekomst gaat veranderen. Medewerkers kunnen daarna zelf aangeven of zij nieuwe taken op zich willen en kunnen nemen. Door op deze manier met veranderende functies bezig te zijn, krijg je zicht op de inzetbaarheid van je medewerkers. Je betrekt je medewerkers bij de toekomst van hun eigen werk en de veranderingen gaan meer leven.

De baan-analysetool is ook geschikt voor andere sectoren dan de chemie. Met deze tool wil AWVN leden ondersteunen om tijdig inzicht te krijgen in de taken van de toekomst, zodat zij hierop hun wervingsbeleid kunnen aanpassen én zittend personeel kunnen voorbereiden.

Ga vandaag nog in gesprek met managers en medewerkers over hun verwachtingen van en ideeën over hun toekomstige taken en word niet overvallen door een toekomst die dichterbij is dan je denkt. Je kunt daarbij gebruik maken van onze interventiekaart duurzame inzetbaarheid.

Heb je interesse in de baananalysetool? Neem contact op met Margreet Xavier

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden