Home / Blogs en vlogs / roosters en werktijden / Flexibelere en efficiëntere organisatie door anders roosteren
dinsdag 11 juli 2017

Flexibelere en efficiëntere organisatie door anders roosteren

Hoe het werkaanbod en de personele inzet beter op elkaar af te stemmen? Zowel werkgevers als werknemers zijn op zoek naar mogelijkheden in het rooster om variabiliteit in de klantvraag beter te kunnen opvangen en/of de werk-privérelatie beter op elkaar af te stemmen. In dit blog aandacht voor de vaak gehoorde knelpunten van werkgevers over gebrek aan bewegingsruimte als het over werktijden gaat.

Deze blog wordt verzorgd door de arbeidstijdmanagementspecialisten van AWVN – Fred van den Bosch, Jana Hazen, Peter Hagesteijn en Sako Hoekstra. Elke twee weken een nieuwe blog online over verschillende actuele onderwerpen.

Acht veel gehoorde opmerkingen over roosters:
1. er doen zich voortdurend wijzigingen voor in de roosters
2. medewerkers lijken niet erg betrokken bij het dienstrooster
3. de geplande en werkelijke kosten van het rooster komen niet overeen
4. uitval in het rooster leidt tot kwaliteitsverlies
5. met één dienstrooster kan ik de variabele vraag in het jaar niet afdekken
6. hoe regel ik de roostertoeslag bij gebruik van meerdere roosters
7. ik heb last van wet- en regelgeving bij het opstellen van het dienstrooster
8. ploegendienst en de oplopende AOW-leeftijd – hoe pak ik dat aan?

Deze opmerkingen zijn niet gebonden aan een bepaald soort organisatie of bepaalde branche. Overal waar dienstroosters noodzakelijk zijn en de wensen van werkgever en werknemer op de één of andere manier gelinkt zijn aan beweging, komen deze of soortgelijke opmerkingen voorbij. In een aantal gevallen kan een eenvoudige scan van het rooster al voldoende tips opleveren voor verbetering. In andere gevallen kan het opzetten van een jaarrooster meer uitkomst bieden bij het moeten op- en afschalen van de bedrijfstijd en/of het goed afdekken van de zomervakantie. Uiteindelijk gaat het niet alleen om de aanwezigheid van medewerkers, maar ook om (het opvangen van) de afwezigheid.

Het aanpakken van de verschillende knelpunten kan met behulp van arbeidstijdmanagement gebeuren. In een aantal stappen kan het operationele proces van de inzet verduidelijkt worden. De procesmatige kant ervan oplijnen en het in kaart brengen van de stakeholders, is cruciaal als brede betrokkenheid is vereist.


Op meer strategisch niveau kan worden ingestoken op workforce management. Naast de operationele kant kan dan worden stilgestaan bij de strategische aspecten van interne en externe inzet en het vormgeven en ontwikkelen van de gevraagde competenties en capaciteit. Daarbij spelen bedrijfseconomische belangen en ook duurzame inzetbaarheid een belangrijke rol. Later dit jaar meer in een blog over workforce management.

  • Reageren?

    Of vragen n.a.v. deze blog?
    Mail naar blogaroundtheclock@awvn.nl of bel met de AWVN-werkgeverslijn: 070 850 86 05.