maandag 26 februari 2018

Succesvol onderhandelen in turbulente tijden

Het zijn turbulente tijden voor onderhandelaars die een cao moeten afsluiten. Hoe kom je tot collectieve arbeidsvoorwaarden in een tijdperk waarin het individu centraal staat en steeds meer maatwerk wil? Jaarlijks worden nog honderden cao’s afgesloten; deze turbulentie biedt ook kansen om het onderhandelproces nog meer in te zetten voor waar je als organisatie mee bezig bent. De AWVN-conferentie De kunst van het onderhandelen op 13 april biedt u houvast en inspiratie voor succesvolle onderhandelingen.

Als werkgever weet je als geen ander dat je de maatschappij niet weg kunt houden bij de onderhandelingstafel. De steeds luidere roep om een alternatief voor de cao, vakbonden die worstelen met hun identiteit, jonge ouders die steeds vaker in deeltijd en flexibel willen werken: dergelijke ontwikkelingen hebben hun weerslag op de vormgeving van nieuwe arbeidsvoorwaarden. Hoe speel je in op de nieuwe dynamiek? Een paar overwegingen die u daarbij helpen.

Verdiep je in de psychologie van het onderhandelingsproces
Betrek je medewerkers bij de nieuwe afspraken die je wilt maken. Organiseer werksessies of verstuur enquêtes binnen je organisatie waaruit een duidelijk beeld ontstaat wat de belangrijke onderwerpen zijn voor het personeel.
Vergroot de creativiteit aan de onderhandelingstafel
Traditioneel draait het in de onderhandelingen vooral om loonsverhoging, maar er is zoveel meer waarover te praten valt. Denk aan duurzame inzetbaarheid, tussenbanen, een derde WW-jaar. Met een groter aantal onderwerpen kun je een pakket samenstellen dat voor iedereen interessanter is. De werkgever haalt bijvoorbeeld een minde sterke loonstijging binnen, terwijl de vakbond wegloopt met ander werk voor mensen die geen zware fysieke arbeid meer kunnen verrichten. Een win-win-situatie voor beide partijen.
Leer het buitenlandse moederbedrijf de Nederlandse polder kennen
De inmenging van buitenlandse ondernemingen in de Hollandse polder heeft de onderhandelingen complexer gemaakt. Vooral landen uit de Angelsaksische traditie vinden het intensieve overleg met vakbonden maar raar. Laat de successen van het polderen zien, zonder de culturele verschillen met het moederbedrijf uit het oog te verliezen.

Conferentie De kunst van het onderhandelen

Wilt u hier meer over weten en andere ideeën opdoen om uw onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden te versterken? Kom dan op 13 april naar onze conferentie over de kunst van het onderhandelen. Leer van uw collega-onderhandelaars, word bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en inzichten en stel uw eigen vaardigheden op de proef in business game Strato. Na deze ochtend kunt u vernieuwend werkgeverschap tijdens het cao-overleg in de praktijk brengen, in de stijl die het beste bij uw bedrijf past. Kijk hier voor het volledige programma en schrijf u snel in.

0 reacties