09 april 2019

Impact van technologie op werk: lessen voor HR

De Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht vormt de symbolische achtergrond voor de informatiebijeenkomst De impact van technologie op werk op 5 april. Een ongebruikelijke locatie waar gemeenten, het ROC Da Vinci College en bedrijven leren, werken en innoveren combineren. Leerlingen worden door zowel leraren als teamleiders uit de productie opgeleid met de modernste machines, neergezet door de bedrijven. Receptionisten en beveiligers in opleiding verwijzen de deelnemers van de AWVN-bijeenkomst naar de juiste zaal.

Wetenschaps- en techjournalist David Lemereis maakt een vliegende start door humoristisch in vogelvlucht de mogelijkheden van technologie te tonen. Van Smart City tot het privékattenluikje van poes Oreon, dat verbonden is met de chip onder zijn huid. Geen HR-medewerker die nu het besef nog niet heeft dat je iets moet met technologie. Of zoals iemand samenvatte: alles is met alles verbonden. Alex Meeusen van Gunvor geeft daar een sprekend voorbeeld van met het ontwerp van hun virtuele driedimensionale nieuwe fabriek. Alle tekeningen en tags zijn ingebouwd in het ontwerp in plaats van dat je alles bij elkaar moet zoeken uit aparte PDF’s, excelsheets met equipment- en procesdata ergens in een of andere dossierkast. Bij de daadwerkelijke bouw spreekt hij over een fysieke (gebouwd) en virtuele (het ontwerp in 3D) tweeling, waarbij de fysieke kant virtueel kan worden aangestuurd. Hij verwacht dan 50% minder werkvoorbereiders nodig te hebben en veiliger te kunnen werken door problemen op afstand op te lossen.

Onno de Vreede, hoofd innovatie en human capital bij VNCI, benadrukt met zijn titel Human Capital Alert het belang van de menselijke, naar zijn mening verwaarloosde, factor in de digitale transitie. Arbeidsmarktcijfers duiden op personeelstekorten door ontgroening en vervangingsvraag, met name in de ICT en elektro- en installatieberoepen. In hoeverre gaat het gebrek aan beschikbaarheid een rem vormen op de digitale ontwikkeling? Hoe zorgen we ervoor dat we met verouderde systemen en organisatievormen aantrekkelijk zijn voor digitaal vaardige jongeren die zijn opgeleid om samen te werken? Hoe kan bij toenemende digitale besturing de mens ingrijpen bij noodsituaties, met de recentelijke Boeing max crashes als voorbeeld? En hoe dragen we de ervaringskennis van oudere medewerkers tijdig over?

Veel HR-vraagstukken, waar het nog zoeken is naar antwoorden. Wel weten we vanuit de gezamenlijke onderzoeken met VNCI hoe vorm te geven aan de Human Capital Agenda dat de vakkennis van de operator wordt verdiept, verbreed met kennis van aanpalende processen (onderhoud en kwaliteitsmetingen), van digitale en analysetechnieken en sociale vaardigheden om de afzonderlijke processen ineen te schuiven tot één systeem. Dat de aanwezigen ook zoekend zijn, blijkt uit de antwoorden op de vragen die De Vreede oproept. Slechts 20% van de aanwezigen heeft de vervangingsvraag in beeld. Wel is iedereen bezig met training van digitale vaardigheden op zich, maar dat is niet gekoppeld aan duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf. Ook tijdens de tafelgesprekken blijkt HR nog niet de positie binnen het bedrijf te hebben om de Human Capital Agenda voor de komende jaren op te stellen.

Reden voor AWVN om leden hier verder in te ondersteunen. Wilt u meer inzicht krijgen in de impact van robotisering en digitalisering op werk en op de HR-agenda? Ga dan mee met één van onze Techtours, op 17 mei gaan we naar papierfabriek Parenco in Renkum en op 25 juni brengen we een bezoek aan het Martini Ziekenhuis in Groningen. Tijdens deze bedrijfsbezoeken geven wij onze leden de kans om inspiratie op te doen hoe HR met technologische ontwikkelingen omgaat en medewerkers hierbij betrekt. Meld u snel aan, want er kunnen per Techtour maximaal 20 deelnemers mee.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden