21 februari 2019

Hoe het denken over werk in vier jaar is veranderd

Beleidsadviseur Hendrik Noten neemt na vier jaar afscheid van AWVN. Hoe is de wereld van werk anno 2019 veranderd ten opzichte van 2015, toen hij begon? In die tijd pleitte AWVN al voor sociale zekerheid voor alle werkenden, ongeacht hun arbeidscontract. Toen ondenkbaar en onbespreekbaar. Als je nu kijkt naar de opkomst van de platformeconomie en de sterke groei van het aantal zzp’ers, was dat idee uit 2014 misschien zo gek nog niet…

- Sociale zekerheid voor alle werkenden?
aanmelden