Home / Blogs en vlogs / blog / Pensioen: drie knoppen waar werkgever aan kan draaien
maandag 05 november 2018

Pensioen: drie knoppen waar werkgever aan kan draaien

Vandaag begint de Pensioen3daagse. Het pensioenteam van AWVN gaat op deze drie dagen het land in om voorlichtingsbijeenkomsten voor werknemers van onze leden te verzorgen. Ook voor werkgevers is pensioen een complex thema, zeker nu deze arbeidsvoorwaarde steeds duurder wordt. Hoe kunt u als werkgever het beste omgaan met stijgende pensioenpremies?

Veel werknemers vinden pensioen lastig, maar dat is het eigenlijk niet. Pensioen is niets anders dan uitgesteld loon, geld dat medewerkers nu opzij zetten om later van te kunnen leven. Ook veel werkgevers vinden pensioen lastig. In de krant lezen zij technische discussies die onder andere gaan over het korten van pensioenen en de (mogelijke) gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel. In de praktijk merken zij dat er bijna elk jaar wijzigingen zijn in de wetgeving. En los van de complexiteit wordt de arbeidsvoorwaarde pensioen ook steeds duurder.

Twee belangrijke factoren die de kostprijs van pensioen bepalen zijn de levensverwachting en de rente. Hoe hoger de levensverwachting, hoe duurder het pensioen. En hoe lager de rente, hoe duurder het pensioen. Wat wij de afgelopen jaren hebben gezien, is een combinatie van die twee effecten: de levensverwachting liep op (grafiek links) en de rente bleef dalen (grafiek rechts). Dit leidde tot een flinke stijging van de kostprijs van pensioen. Als er verder niets wordt gewijzigd aan de pensioenregeling, leidt dit tot hogere premies.

De vraag is nu hoe u als werkgever kunt anticiperen op stijgende pensioenpremies. Dit komt tot uitdrukking in het volgende plaatje dat aangeeft, dat er drie knoppen zijn waaraan kan worden gedraaid: de premie, de ambitie en het risico. Als bijvoorbeeld de premie te hoog wordt, kan die worden verlaagd door te kiezen voor een pensioenregeling waarbij het risico meer bij de werknemer komt te liggen. Is dit in uw situatie niet haalbaar, dan vormt versobering van de pensioenregeling (de ambitie) door bijvoorbeeld de opbouw te verlagen of het partnerpensioen anders te verzekeren een andere mogelijkheid.

Werkgevers maken pensioenafspraken met vakbonden of ondernemingsraad. De wetgever heeft het zo geregeld dat je maar één keer hoeft te onderhandelen, dus óf met de vakbond óf met de ondernemingsraad. Door samen met werknemers de mogelijkheden van een nieuwe pensioenregeling te onderzoeken, creëert u draagvlak voor een aangepaste regeling. Pensioen staat niet los van de andere arbeidsvoorwaarden; maak daarom samen afspraken over de inhoud én het budget voor het pensioen. Goede afspraken tussen werkgever en vakorganisaties of ondernemingsraad zijn, met de huidige extreme marktomstandigheden, belangrijker dan ooit.

Pensioen3daagse
De Pensioen3daagse wordt jaarlijks georganiseerd door Wijzer in Geldzaken. Het doel van dit evenement is het pensioen- en financieel bewustzijn van mensen in Nederland te vergroten. Meer informatie vindt u hier.