dinsdag 03 november 2020

Pensioen: drie knoppen waar u aan kunt draaien

Deze week vindt de Pensioen3daagse plaats, zoals ieder jaar in de eerste week van november. Onder andere pensioenuitvoerders, werkgevers en adviseurs vragen tijdens de Pensioen3daagse aandacht voor pensioen.  Voor werkgevers is pensioen een complex thema, zeker nu deze arbeidsvoorwaarde steeds duurder wordt. Hoe kunt u als werkgever het beste omgaan met stijgende pensioenpremies?

Veel werknemers vinden pensioen lastig, maar dat is het eigenlijk niet. Pensioen is niets anders dan uitgesteld loon, geld dat medewerkers nu opzijzetten om later van te kunnen leven. Ook veel werkgevers vinden pensioen lastig. In de krant lezen zij technische discussies die onder andere gaan over het korten van pensioenen en de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel. Want dat laatste zit er aan te komen: het kabinet is hard aan de slag met de uitwerking van afspraken uit het Pensioenakkoord tot concrete wetsvoorstellen. Het kabinet streeft ernaar in het tweede kwartaal van 2021 de wet- en regelgeving die nodig is voor de vernieuwing van het pensioenstelsel bij de Tweede Kamer in te dienen. Dan kan het nieuwe wettelijke kader op 1 januari 2022 in werking treden.
Meer weten over het Pensioenakkoord? Meld u aan voor onze Pensioenflits op 20 november of kijk op onze website voor meer informatie

In de praktijk merken werkgevers dat er bijna elk jaar wijzigingen zijn in de wetgeving. En los van de complexiteit wordt de arbeidsvoorwaarde pensioen ook steeds duurder. Twee belangrijke factoren die de kostprijs van pensioen bepalen zijn de levensverwachting en de rente. Hoe hoger de levensverwachting, hoe duurder het pensioen. En hoe lager de rente, hoe duurder het pensioen. Wat wij de afgelopen jaren hebben gezien, is een combinatie van die twee effecten: de levensverwachting liep op (grafiek links) en de rente bleef dalen (grafiek rechts). Dit leidde tot een flinke stijging van de kostprijs van pensioen. Als er verder niets wordt gewijzigd aan de pensioenregeling, leidt dit tot hogere premies.

De vraag is nu hoe u als werkgever kunt anticiperen op stijgende pensioenpremies. Dit komt tot uitdrukking in het volgende plaatje dat aangeeft dat er drie knoppen zijn waaraan kan worden gedraaid: de premie, de ambitie en het risico. Als bijvoorbeeld de premie te hoog wordt, kan die worden verlaagd door te kiezen voor een pensioenregeling waarbij het risico meer bij de werknemer komt te liggen. Is dit in uw situatie niet haalbaar, dan vormt versobering van de pensioenregeling (de ambitie) door bijvoorbeeld de opbouw te verlagen of het partnerpensioen anders te verzekeren een andere mogelijkheid.

Werkgevers maken pensioenafspraken met vakbonden, ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging en/of individuele werknemers. Door samen met werknemers de mogelijkheden van een nieuwe pensioenregeling te onderzoeken, creëert u draagvlak voor een aangepaste regeling. Pensioen staat niet los van de andere arbeidsvoorwaarden; maak daarom samen afspraken over de inhoud én het budget voor het pensioen. Goede afspraken tussen werkgever en werknemers(vertegenwoordiging) zijn, met de huidige extreme marktomstandigheden, belangrijker dan ooit.

Pensioen3daagse
De Pensioen3daagse wordt jaarlijks georganiseerd door Wijzer in Geldzaken. Het doel van dit evenement is het pensioen- en financieel bewustzijn van mensen in Nederland te vergroten. Meer informatie vindt u hier

Wat betekent het pensioenakkoord voor werkgevers?
Wat betekent het pensioenakkoord voor werkgevers?
0 reacties