Home / Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Organisaties staan voor de opgave het beloningsbeleid aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Wat betekent resultaatgerichtheid en wendbaarheid voor de wijze waarop het bedrijf beloont? Hoe kan een bedrijf inspelen op de veranderende arbeidsmarkt? Welke rol speelt variabel belonen? Wat betekenen de vergrijzing en ontgroening voor de hoogte en samenstelling van het arbeidsvoorwaardenpakket?

AWVN heeft veel ervaring in het begeleiden van directie en management van ondernemingen bij het opstellen en aanpassen van het beloningsbeleid. Met behulp van de beproefde interactieve managementpresentatie ‘Bewust belonen’ komt u in relatief korte tijd gezamenlijk tot een nieuw of vernieuwd beloningsbeleid.

De managementpresentatie is geheel vernieuwd. De nieuwste beloningsinzichten, bijvoorbeeld omtrent variabel belonen zijn verwerkt en de opbouw is aangepast op basis van de ervaring in de praktijk.
De rode draad is als volgt:
• analyse van het huidige beloningsbeleid aan de hand van door AWVN opgestelde benchmarks en een gezamenlijke beoordeling van de huidige beloningsvormen in relatie tot de (belonings)doelstellingen van de ondernemingen
• mini-college beloningsbeleid over 15 verschillende vormen van beloning (zowel vast als variabel)
• inventarisatie van accentverschuivingen van de beloningsdoelstellingen van de onderneming
• gezamenlijke analyse met betrekking tot de ideale beloningsvormen van de onderneming
• maken van keuzes ten aanzien van de hoogte van de vaste beloning, het salarissysteem, de salarisgroei, eventuele segmentering, de vormen en de hoogte van de variabele beloning en eventuele andere beloningselementen
• afspraken maken over het vervolgtraject qua inhoud, uitwerking en proces.

Met de managementpresentatie ‘Bewust belonen’ zet uw management in een korte tijd onder deskundige begeleiding van ervaren AWVN-beloningsexperts de contouren van (ver)nieuw(d) beloningsbeleid uit. AWVN biedt bovendien een professionele, concrete follow up, doordat AWVN beschikt over praktisch en samenhangend instrumentarium voor vormen van resultaatgericht belonen, waarderen, beoordelen, competentie- en resultaatmanagement.