30 maart 2023

Quickstart: beoordelen, waarderen en belonen (voorjaar 2023)

Staat belonen en beoordelen op uw HR-agenda? AWVN organiseert op 30 maart 2023 in Bunnik ‘Quickstart beoordelen, waarderen en belonen’. Meld u nu aan voor deze dag, en maak een vliegende start met dit onderwerp.

 

Technologische vernieuwingen, de krapte op de arbeidsmarkt en de coronacrisis maken dat organisaties zich moeten ontwikkelen richting wendbare en lerende bedrijven. Deze bewegingen zijn voor veel organisaties aanleiding om hun businessmodel en HR-instrumentarium te herzien. De sleutel naar wendbaar werken zijn uw medewerkers en de ruimte die zij ervaren om zich te ontwikkelen en met innovatieve ideeën te komen. Een veilige leercultuur is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. De manier waarop u belonen, waarderen, beoordelen en ontwikkelen invult, zijn bepalend voor de wendbaarheid van de gehele organisatie.

Wat betekent dit voor HR? Hoe zet u zelf binnen uw organisatie stappen en geeft u invulling aan bijvoorbeeld het loskoppelen van beoordelen en belonen? Welke basisvoorwaarden zijn er voor functiewaarden en hoe kun je dit regelen? Dat is het centrale thema van de Quickstart beoordelen, waarderen en belonen.

Programma ‘Quickstart beoordelen, waarderen en belonen’

 

Na afloop van deelname heeft u:
• inzicht in nieuwe belonings- en beoordelingsvormen
• inzicht hoe u met uw HR-beleid ondersteunend kunt zijn
• handvatten om het nieuwe beoordelen in uw organisatie op de kaart te zetten
• een eigen visie en een plan van aanpak geformuleerd om nieuwe beloningsvormen in te voeren

Eerdere versies van deze training werden door deelnemers beoordeeld met een 8.4!

9.00 uur Ontvangst

9.30 – 10.30 uur Inspiratie en visie op de wereld en het proces van beoordelen, belonen en (functie)waarderen
• Waarom verandering en in welke richting?
• Hoe zet je HR-beleid en -instrumentarium in voor de transitie naar wendbaar organiseren?
• In welk krachtenveld beweegt u zich?
• Wat is het belang van passende beloning in het algemeen en specifiek binnen uw organisatie?
• Hoe geeft u er procesmatig invulling aan?

10.05 – 11.30 uur Interactieve dialoogsessie
Reflectie in groepjes (2-4 deelnemers) aan de hand van richtinggevende vragen op de geschetste visie. Vervolgens onderzoekt u met elkaar, onder begeleiding van AWVN-experts, welke stappen de eigen organisatie al gezet heeft, en brengt u met behulp van de groep focus aan in het onderwerp dat aandacht behoeft binnen uw organisatie. Na afloop van deze interactieve dialoogsessie heeft u, en de overige deelnemers, inzicht in welke thema(‘s) u deze masterclass aandacht wilt geven.

11.30-11.45 uur Pauze

11.45-12.15 uur Workshoppitches
De docenten pitchen de inhoud van de workshops die u na de lunch kunt volgen. De workshops zijn afgestemd zijn op de eerder in de ochtend door de deelnemers geformuleerde thema’s.
Er zijn twee workshoprondes, en per workshopronde kunt u uit twee thema’s kiezen. U maakt uw keuze op basis van de pitches.

AWVN kan deze masterclass ook als in-companytraining verzorgen. Meer informatie

12.15-13.00 uur Lunch

13.00-15.45 uur Workshoprondes
In elke workshopronde krijgt u de gelegenheid een eigen vraagstuk in te brengen, de context toe te lichten en een essentiële hulpvraag voor te leggen aan deelnemers en facilitators.
Intervisie met andere deelnemers over uw specifieke vraagstuk biedt inspiratie om eerste stappen te zetten binnen uw organisatie op dit thema. Dit proces wordt door de facilitators begeleid en ook zij brengen hun kennis en praktijkervaring in om u verder te helpen. Aan het einde van iedere workshop nemen we de tijd voor individuele reflectievertaling naar de eigen praktijk – de aanzet tot eigen visievorming en een eigen plan van aanpak.

15.45-16.15 uur Terugkoppeling: geleerde lessen (‘lessons learned’)
De deelnemers en facilitators delen met elkaar wat zij uit de sessie meenemen. Daarnaast deelt de facilitator in het kort per thema welke handvatten zijn uitgereikt.

16.15-16.30 uur Centrale afsluiting

AWVN-cursus, AWVN-masterclass, AWVN-bijeenkomst, AWVN-webinar, QuickstartDoelgroep
HR-adviseurs, HR-business partners, managers compensation & benefits.
Kosten
€795 (exclusief btw) voor leden en indirecte leden van AWVN en leden van NVP, netwerk voor HR-professionals; € 975 (exclusief btw) voor niet-leden.

Inschrijven (u moet hiervoor ingelogd zijn)

Dit formulier kunt u alleen invullen als u ingelogd bent. U kunt inloggen via deze link:
Login

Heeft u nog geen account voor deze website? U kunt via onderstaande link een (tijdelijk) account aanmaken.
Registratie
Na het voltooien van de registratie en nadat u opnieuw ingelogd bent dient u zich alsnog zelf in te schrijven voor dit evenement.

Aanmelden