Home / Banenafspraak

­­Logo AWVN-werkgeverslijnIn lijn met het Sociaal akkoord (2013) hebben het kabinet en sociale partners afgesproken dat zij extra werkgelegenheid voor mensen met een beperking gaan realiseren, de zogeheten banenafspraak. Het gaat om 25 duizend banen bij de overheid en 100 duizend banen in de marktsector. Dit doel moet (stapsgewijs) in het jaar 2026 bereikt zijn.

De Tweede Kamer heeft begin oktober 2018 een motie aangenomen om de quota voor overheid (25.000) en bedrijfsleven (100.000) samen te voegen tot één nieuw quotum.
Staatssecretaris Van Ark van SZW wil deze motie uitvoeren. Over de uitwerking stuurde zij de Tweede Kamer een Contourenbrief.

 

Tabel garantiebanen