Arbeidsvoorwaarden

Nu de arbeidsmarktkrapte toeneemt, wordt het belang van een goed arbeidsvoorwaardenpakket alleen maar groter. En bij arbeidsvoorwaarden draait het om meer dan alleen de hoogte van het salaris.

Lees­wijzer Inhoudsopgave

Preference

Welke arbeidsvoorwaarden uit uw totale pakket vinden uw medewerkers belangrijk en welke vinden zij minder belangrijk? Ontdek het met Preference-Next – een digitale onderzoekstool die snel inzicht geeft in hoe uw medewerkers de arbeidsvoorwaarden van uw organisatie waarderen. Op basis van deze inzichten kunt u met data onderbouwd beslissingen nemen en dus richting geven aan het arbeidsvoorwaardenproces en HR-beleid.

Groene arbeidsvoorwaarden

Groene arbeidsvoorwaarden

De populariteit van groene arbeidsvoorwaarden (′green benefits′) zal de komende tijd zeker verder groeien. Maar er is een belangrijk aandachtspuntje: zorg ervoor dat het verduurzamen van het arbeidsvoorwaardenpakket zich niet ontpopt als een onbedoelde ongelijkmaker tussen medewerkers. Hou rekening met de verschillende behoeftes, bied alternatieven, en zorg voor heldere communicatie. Zodat uiteindelijk iedere werknemer de groene vruchten plukt.

Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

Wilt u
• globaal of nauwkeurig uw arbeidsvoorwaarden vergelijken met soortgelijke organisaties in de branche, de regio of geheel Nederland?
• beoogde veranderingen in de arbeidsvoorwaarden doorberekenen op directe en toekomstige effecten?
Dan bent u bij de beloningsexperts van AWVN op het juiste adres!

Arbeidsvoorwaarden zijn het geheel van door de werkgever en werknemer overeengekomen voorwaarden die van kracht zijn als beide partijen een individuele arbeidsovereenkomst of een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) aangaan. Arbeidsvoorwaarden kunnen ook zijn vastgelegd in een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR).

Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; soms ook wordt gesproken van tertiaire en soms zelfs quartaire arbeidsvoorwaarden. Lees meer

Arbeidsvoorwaarden en relatie met bedrijfsdoelstellingen

Lees ook Belonen met een mooi pakketje

Zonder helder arbeidsvoorwaardenbeleid komen arbeidsvoorwaarden tot stand die onderling geen samenhang hebben en onvoldoende bijdragen aan de HR-strategie van de organisatie. Arbeidsvoorwaardenbeleid is dus nodig – om het overleg over arbeidsvoorwaarden richting te geven, om te kunnen focussen op onderwerpen die er voor het bedrijf werkelijk toe doen.

Vragen die bij de ontwikkeling van arbeidsvoorwaardenbeleid naar voren komen zijn:
• welke HR-speerpunten moeten de arbeidsvoorwaarden ondersteunen?
• welk niveau van arbeidsvoorwaarden wil de werkgever hanteren?
• met welke partijen wilt u onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden?

De adviseurs arbeidsvoorwaarden van AWVN helpen bij het ontwikkelen van het arbeidsvoorwaardenbeleid van uw organisatie. Uitgaande van de organisatiedoelstellingen en de HR-strategie, begeleiden zij u bij het bepalen van de belangrijkste uitgangspunten en kerndoelstellingen van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Aangezien draagvlak onder management en medewerkers voor het arbeidsvoorwaardenbeleid cruciaal is, speelt de dialoog met de belangrijkste stakeholders een belangrijke rol.

AWVN-dataportaalIn het AWVN-dataportaal zijn drie dashboards op het gebied van woon-werkverkeervergoedingen beschikbaar:
vergoeding woon-werkverkeer binnen en buiten de Randstad
Dit dashboard toont de gemiddelde kilometervergoeding voor woon-werkverkeer en de drempel binnen en buiten de Randstad weergegeven.
kilometerdrempel voor vergoeding
In hoeverre is in mobiliteitsregelingen een ondergrens (drempel) opgenomen voor het aantal te vergoeden kilometers voor woon-werk? En als er een bepaling is opgenomen: wat is dan de drempel voor de te vergoeden woon-werkkilometers?
kilometergrens vergoeding woon-werkverkeer
In hoeverre is in mobiliteitsregelingen een bovengrens opgenomen voor het aantal te vergoeden kilometers voor woon-werk? En als er een bepaling is opgenomen: wat is dan de bovengrens voor de te vergoeden woon-werkkilometers?

Voorts is in het AWVN-dataportaal het dashboard thuiswerkvergoeding beschikbaar.

Auto van de zaak

Wie, waarom, wat, wanneer?

Auto van de zaak

Het Nederlandse zakelijke autoleasepark bestaat voor een groot deel uit personenauto’s – in 2021 waren dat er ruim 750.000. De auto van de zaak is een gewaardeerde arbeidsvoorwaarde. Wie komt er in aanmerking, en hoe ziet de regeling eruit? Benchmark leaseauto’s geeft het antwoord.

De wervingskracht...

...van hybride werken

De wervingskracht...

Onderdeel van de arbeidsvoorwaarden zijn de werktijden en de plaats waarop de werknemer zijn werkzaamheden uitvoert. In menig sector is sprake van een flinke personeelsschaarste. U wint als werkgever sterk aan aantrekkelijkheid als u hybride werken mogelijk maakt.

Keuzemogelijkheden in arbeidsvoorwaarden

Het aanbieden van keuzemogelijkheden in arbeidsvoorwaarden is een middel om meer individualisering, keuzevrijheid en flexibilisering in het arbeidsvoorwaardenpakket aan te brengen. Veel Nederlandse bedrijven bieden hun werknemers keuzemogelijkheden in arbeidsvoorwaarden aan in de vorm van een cao á la carte (ook wel cafetariamodel genoemd).

Een persoonlijk keuzebudget (PKB) gaat een stap verder. In een persoonlijk keuzebudget zijn diverse arbeidsvoorwaarden samen onder één noemer gebracht. Voorbeelden van bronnen zijn leeftijdsdagen, bovenwettelijke vakantiedagen, eindejaarsuitkering en de vakantietoeslag. Een budget kan worden toegekend in tijd of in geld, en medewerkers bepalen zelf het doel.

AWVN heeft veel ervaring met de ontwikkeling van keuzesystemen en keuzebudgetten en adviseert over alle aspecten, zoals de wenselijkheid, de vorm, de communicatie en de implementatie. Meer weten? Neem contact op uw AWVN-adviseur arbeidsvoorwaarden.

aanmelden