OR informeren over topsalarissen?

Logo AWVN-werkgeverslijnWat is er in 2019 veranderd ten aanzien het informeren van de OR over topsalarissen in het bedrijf?

Vóór 1 januari 2019 moest de bestuurder op grond van artikel 31d WOR de OR informeren over onder meer de topsalarissen in het bedrijf. Deze regel is in de praktijk echter te vrijblijvend gebleken volgens Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij heeft de Tweede Kamer laten weten dat lang niet alle ondernemingsraden schriftelijke informatie krijgen over beloningen en bij weinig organisaties komt beloning structureel aan de orde.
Door een aanpassing van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) per 1 januari 2019, hoopt de wetgever topbeloningen en de beloningsverschillen binnen een organisatie beter bespreekbaar te maken.

De wijziging in artikel 23 WOR ziet toe op ondernemingen waar ten minste honderd personen werkzaam zijn. Op basis van lid 2 van dit artikel is de ondernemer nu verplicht ten minste eenmaal per jaar in de overlegvergadering met de OR te overleggen over de ontwikkelingen van de beloning binnen de onderneming en vooral over de beloningsverhoudingen tussen de verschillende groepen die werkzaam zijn in de onderneming.

Tijdens dit overleg dient in ieder geval voor iedere groep werknemers besproken te worden wat de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken is, waaronder de beloning, en hoe deze zich ten opzichte van het voorgaande jaar hebben ontwikkeld. Deze verplichting geldt ook voor de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken met het bestuur, zoals de beloning van het bestuur, en het totaal van de vergoedingen dat wordt verstrekt aan de raad van commissarissen of raad van toezicht.

0 reacties