Vraag van de week: belangrijke wetswijzigingen in 2021?

Logo AWVN-werkgeverslijnWelke voor werkgevers belangrijke wetswijzigingen vinden er in 2021 plaats?

Het nieuwe jaar is begonnen. En dat betekent dat er veranderingen zijn op het gebied van de wet- en regelgeving. De voor werkgevers belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

NOW
In juni 2020 werd de regeling – met enige aanpassingen – verlengd met vier maanden (NOW-2), en sinds 1 oktober 2020 is er de NOW-3. Deze is voor een periode van negen maanden van kracht, dus tot 1 juli 2021.

Vrijstelling van de RVU-heffing
Werkgevers worden tot en met 31 december 2025 in de gelegenheid gesteld om werknemers die maximaal 36 maanden voor de AOW-leeftijd zitten, een uitkering te betalen ter overbrugging van die periode tot de ingangsdatum van de AOW. De uitkering is vrij van de zogenaamde RVU-heffing tot maximaal € 21.200 (bedrag 2020) per jaar.

Loondoorbetaling bij ziekte (werkende AOW’ers)
Werkende AOW’ers krijgen in geval van ziekte minder lang doorbetaald. De termijn gaat terug van dertien naar zes weken, maar dit gebeurt niet eerder dan 1 januari 2022.

30%-regeling
Sinds 1 januari 2019 is de maximale toepassingsduur van de 30%-regeling teruggebracht van 8 naar 5 jaar. Voor bestaande 30%-regelingen was destijds een overgangsregeling in het leven geroepen. Deze eindigde op 1 januari 2021.

Werkkostenregeling
De tijdelijke verruiming van de Werkkostenregeling in verband met de coronacrisis, eindigde op 1 januari 2021.

Vaste reiskostenvergoeding
Werkgevers mogen vanaf 1 februari 2021 (let op: ingangsdatum is vlak voor het kerstreces aangepast; zie bericht op deze website) de vaste reiskostenvergoeding niet meer onbelast uitbetalen aan werknemers die thuiswerken.

Meer informatie over voor HR relevante wetswijzingen in 2021 en een uitgebreidere toelichting, vindt u elders op deze website.

0 reacties