Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnOp een onderneming kan een cao van toepassing zijn zonder dat de werkgever daarvoor gekozen heeft of zich ervan bewust is. Er zijn veel situaties mogelijk waarin twee of meer cao’s op een onderneming van toepassing zijn. Denk aan een samengestelde onderneming zoals een warenhuis, waarin tal van activiteiten voorkomen die onder diverse cao’s vallen. De werkingssfeerbepalingen van een cao kunnen een dergelijke samenloop vermijden. Zowel cao’s als verplicht gestelde bedrijfstakpensioenregelingen kennen meestal een zogenoemde werkingssfeerbepaling waarin wordt omschreven welke bedrijfsactiviteiten onder hun reikwijdte (werkingssfeer) vallen. Wanneer een werkingssfeerbepaling echter geen oplossing biedt, is het aan de rechter om de knoop door te hakken.

Steeds vaker zien wij uitspraken van rechters waarin de werkingssfeerbepaling van de cao een rol speelt. Vaak is dan de vraag: valt mijn onderneming nu wel of niet onder de reikwijdte van een (specifieke) cao? 

In een recente uitspraak speelde de vraag of het binnen de onderneming uitgeoefende bedrijf onder de werkingssfeer valt. In de uitspraak kwam naar voren dat het werk dat de werknemers van de onderneming verrichten, bepalend is voor de werkingssfeer, en niet het eindproduct dat de onderneming aflevert.

Op zoek naar meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan hier

0 reacties