Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnBouwt een werknemer tijdens ziekte ook vakantiedagen op?

Op 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving ingrijpend gewijzigd. Vóór deze wetswijziging bouwden volledig zieke werknemers slechts vakantie op over de laatste zes maanden ziekte. Sinds 1 januari 2012 bouwt iedere werknemer, zowel ziek als niet ziek, volledig wettelijke vakantiedagen op. Voor de opbouw van vakantiedagen van de zieke werknemer heeft de wetgever wel een maximumperiode van 104 weken gesteld.

Als hoofdregel geldt dat wettelijke vakantiedagen binnen een half jaar na het jaar van ontstaan van het recht opgenomen dienen te worden. Wanneer een zieke werknemer deze wettelijke vakantiedagen niet tijdig opneemt, komen die dus te vervallen. Hiervoor geldt een uitzondering als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om de minimumvakantie op te nemen gedurende het hele jaar van opbouw en de daarop volgende zes maanden. In deze situatie is er pas sprake van verjaring na 5 jaar.

Het is mogelijk om ziektedagen aan te merken als vakantiedagen, maar slechts voor de bovenwettelijke vakantiedagen in dat jaar. Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is van wachtdagen voor de loondoorbetaling bij ziekte. In plaats van een inhouding op het loon worden er dan vakantiedagen afgeboekt. Als de werknemer tijdens de vakantie ziek is of wordt, is de hoofdregel loondoorbetaling in verband met ziekte.

Wilt u meer weten over wetgeving omtrent zieke werknemers? Op donderdag 4 november 2021 organiseert AWVN de masterclass De zieke werknemer. Deze masterclass wordt verzorgd door arbeidsrechtadvocaat Jikke Blokker en AWVN-jurist Jan Mathies. Meld u hier aan

0 reacties